Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Ηλιούπολης

"Μιχάλης Παπαμαύρος"

Ωράριο δευτεροβάθμιων στην πρωτοβάθμια

Επειδή πολλές ερωτήσεις γίνονται σχετικά με το ωράριο των διατιθέμενων ή αποσπασμένων εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση από την δευτεροβάθμια, επισυνάπτω την εγκύκλιο που αναφέρει ρητά ότι είναι 21 ώρες.