Ο φασισμός σε περιόδους κρίσης

Η εκδήλωση τους συλλόγου μας θα γίνει την Δευτέρα 22/10/2012 στο 6ο Δημ. Σχολείο Ηλιούπολης στις 7:00 μ.μ.  Η παρουσία όλων μας δεν κρίνεται μόνο απαραίτητη αλλά και αναγκαία για την στήριξη των δραστηριοτήτων μας.

Η εκδήλωση θα γίνει τη Δευτέρα 22/10/2012