Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Ηλιούπολης

"Μιχάλης Παπαμαύρος"

Εκλογές Αιρετών, διαδικασία.

Με βάση τις εγκυκλίους του ΥΠΑΙΘΠΑ η διαδικασία για την διεξαγωγή των εκλογών αιρετών αντιπροσώπων είναι η παρακάτω:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

1.   ΘΕΜΑ: «Εκλογές αιρετών εκπροσώπων στα Υ.Σ.Π.Ε. (Κ.Υ.Σ.Π.Ε., Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε., Π.Υ.Σ.Π.Ε. Α΄ Αθήνας)»

Σχετικά με τις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου 2012 για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών της Π/θμιας Εκπ/σης στο Κεντρικό  Υπηρεσιακό Συμβούλιο (Κ.Υ.Σ.Π.Ε.), Ανώτερο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο (Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε.) και Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο (Α’ Π.Υ.Σ.Π.Ε.) Αθηνών, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

  1. Η ψηφοφορία αρχίζει στις 09:00 π.μ. και λήγει στις 17:00 μ.μ. και σύμφωνα με το                  άρθρο 25 του Π.Δ.1/2003 παρ.1, «η εκλογή μπορεί να παραταθεί μέχρι της                   8ης μεταμεσημβρινής ώρας το αργότερο, εφόσον υπάρχουν εκλογείς οι οποίοι δεν μπόρεσαν να ψηφίσουν».
  2. Οι εκλογείς πρέπει να προσέρχονται αυτοπροσώπως, προσκομίζοντας την αστυνομική τους ταυτότητα. Ψηφοφορία με εξουσιοδότηση δεν επιτρέπεται.
  3. Κάθε Εφορευτική Επιτροπή θα χρησιμοποιήσει τη σφραγίδα του σχολείου στο οποίο διεξάγεται η ψηφοφορία.
  4. Κάθε ψηφοφόρος έχει δικαίωμα να σημειώσει στο οικείο ψηφοδέλτιο μέχρι                 δύο (2)  σταυρούς για τους υποψηφίους του ίδιου συνδυασμού.
  5. Οι Πρόεδροι και τα μέλη των Εφορευτικών Επιτροπών παρακαλούνται να μελετήσουν με σχολαστικότητα το Κεφ. Γ. του Π.Δ. 1/2003 και ιδίως τα άρθρα             25, 26, 27 και να τηρήσουν επακριβώς την προβλεπόμενη διαδικασία.
  6. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας, της διαλογής των ψηφοδελτίων και της έκδοσης των αποτελεσμάτων, μπορούν να είναι παρόντες στην  Εφορευτική Επιτροπή αντιπρόσωποι των συνδυασμών των υποψηφίων.
  7. Μετά το πέρας της ψηφοφορίας τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα κατά συνδυασμό και υποψήφιο, ανά εκλογικό τμήμα καθώς και το εκλογικό υλικό, δηλαδή φάκελοι, ψηφοδέλτια, εκλογικοί κατάλογοι, καταστάσεις ψηφισάντων, πρακτικά ψηφοφορίας σε (2) δύο αντίγραφα και όλοι οι πίνακες συμπληρωμένοι θα παραδοθούν από τον Πρόεδρο της Εφορευτικής  Επιτροπής, στην Α’ Δ/νση Π.Ε. Αθήνας, στο Τμήμα Εκπαιδευτικών Θεμάτων στον 6ο όροφο, Δώρου 9 Ομόνοια.

Της παρούσας να λάβουν ενυπόγραφα γνώση όλοι οι εκπαιδευτικοί.

 

2.       ΘΕΜΑ : Συγκρότηση τριμελών Εφορευτικών Επιτροπών που θα διεξάγουν τις εκλογές της 7ης- 11-2012, για την ανάδειξη αιρετών μελών των ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας, ΑΠΥΣΠΕ και ΚΥΣΠΕ καθώς και ορισμός περιοχών και σχολείων αρμοδιότητάς τους.

Αποφασίζουμε

 

Τη συγκρότηση τριμελών εφορευτικών επιτροπών στην περιοχή ευθύνης της Δ/νσης Π.Ε. Α΄Αθήνας που θα διεξάγουν τις εκλογές την 7η-11-2012 για την ανάδειξη αιρετών μελών των  ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας, ΑΠΥΣΠΕ και ΚΥΣΠΕ και ορίζουμε τις περιοχές και τα σχολεία αρμοδιότητάς τους ως εξής:

 

13η Εφορευτική Επιτροπή

 

Οι εκλογές θα διεξαχθούν στο 1ο Δημ. Σχ. Ηλιούπολης (Φλέμινγκ 1, Ηλιούπολη) τηλ. 2109919550, από την 13η εφορευτική επιτροπή:

 

  1. Στρατουδάκη Αριστέα κλάδου ΠΕ70, Διευθύντρια του 4ου Δημ. Σχ. Ηλιούπολης ως Πρόεδρος, με αναπληρωματικό μέλος την Γεωργιοπούλου Βασιλική κλάδου ΠΕ70, Διευθύντρια του 6ου Δημ. Σχ. Ηλιούπολης
  2. Σιδηροπούλου Ευδοκία, κλάδου ΠΕ70, Διευθύντρια του 13ου Δημ. Σχ. Ηλιούπολης ως μέλος, με αναπληρωματικό μέλος την Λυμπεροπούλου Κλεοπάτρα κλάδου ΠΕ70, Διευθύντρια του 10ου Δημ. Σχ. Ηλιούπολης
  3. Μάρη Ουρανία κλάδου ΠΕ60, εκπαιδευτικός του 13ου Δημ. Σχ. Ηλιούπολης, ως εκπρόσωπο του συλλόγου «Μ. Παπαμαύρος» με αναπληρωματικό μέλος την Γουρνά Αναστασία κλάδου ΠΕ70, εκπαιδευτικό του 20ου Δημ. Σχ. Ηλιούπολης.

 

Στην 13η Εφορευτική Επιτροπή της Δ/νσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας θα ψηφίσουν οι εκπαιδευτικοί των παρακάτω σχολικών μονάδων:

 

α) Οι Σχολικοί Σύμβουλοι της 15ης , 17ης , 18ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας.

β) Η Σχολική Σύμβουλος της 52ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Προσχολικής Αγωγής.

γ) Οι εκπαιδευτικοί των παρακάτω σχολικών μονάδων:

 

1ο Δ.Σ. Ηλιούπολης, 2ο Δ.Σ. Ηλιούπολης, 3ο Δ.Σ. Ηλιούπολης, 4ο Δ.Σ. Ηλιούπολης, 5ο Δ.Σ. Ηλιούπολης, 6ο Δ.Σ. Ηλιούπολης, 7ο Δ.Σ. Ηλιούπολης, 8ο Δ.Σ. Ηλιούπολης, 9ο Δ.Σ. Ηλιούπολης, 10ο Δ.Σ. Ηλιούπολης 11ο Δ.Σ. Ηλιούπολης, 12ο Δ.Σ. Ηλιούπολης, 13ο Δ.Σ. Ηλιούπολης, 15ο Δ.Σ. Ηλιούπολης, 17ο Δ.Σ. Ηλιούπολης, 20ο Δ.Σ. Ηλιούπολης, 21ο Δ.Σ. Ηλιούπολης, και

1ο Νηπ. Ηλιούπολης, 2ο Νηπ. Ηλιούπολης, 3ο Νηπ. Ηλιούπολης, 4ο Νηπ. Ηλιούπολης, 5ο Νηπ. Ηλιούπολης, 6ο Νηπ. Ηλιούπολης, 7ο Νηπ. Ηλιούπολης, 8ο  Νηπ. Ηλιούπολης, 9ο Νηπ. Ηλιούπολης, 10ο Νηπ. Ηλιούπολης, 11ο Νηπ. Ηλιούπολης, 12ο Νηπ. Ηλιούπολης, 13ο Νηπ. Ηλιούπολης, 14ο Νηπ. Ηλιούπολης, 15ο Νηπ. Ηλιούπολης, 16ο Νηπ. Ηλιούπολης, 17ο Νηπ.  Ηλιούπολης, 18ο Νηπ. Ηλιούπολης, 19ο Νηπ. Ηλιούπολης, 20ο Νηπ. Ηλιούπολης, 21ο Νηπ. Ηλιούπολης, 22ο Νηπ. Ηλιούπολης, 23ο Νηπ.  Ηλιούπολης, 24ο Νηπ. Ηλιούπολης.

 

            Σας διαβιβάζουμε το ταυτάριθμο έγγραφο « Αλλαγή της ημερομηνίας διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη αιρετών μελών των ΠΥΣΠΕ, ΠΥΣΔΕ, ΑΠΥΣΠΕ, ΑΠΥΣΔΕ, ΚΥΣΠΕ και ΚΥΣΔΕ », με το οποίο ορίζεται ότι οι εν λόγω εκλογές θα διεξαχθούν την Δευτέρα 5-11-2012.

    Επισημαίνουμε ότι οι εκπαιδευτικοί που θα κάνουν χρήση της άδειας μιας (1) ημέρας προκειμένου να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, η οποία προβλέπεται από την αριθμ.  Φ.350/27/102826/Δ1/7-9-2012 εγκύκλιο, θα πρέπει να προσκομίσουν στην Υπηρεσία τους βεβαίωση από την οποία να προκύπτει ότι ψήφισαν.

Όσον αφορά τους δευτεροβάθμιους που υπηρετούν στην πρωτοβάθμια ισχύουν τα κάτωθι:

Σε απάντηση ερωτημάτων που έχουν τεθεί στην Υπηρεσία μας, οι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, θα συμπεριληφθούν στους εκλογικούς καταλόγους της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της περιοχής που υπηρετούν. Κατά τα λοιπά ισχύουν  τα οριζόμενα στην εγκύκλιο Φ.350/27/102826/Δ1/7-9-2012.

  Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

   Ε. ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ