Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Ηλιούπολης

"Μιχάλης Παπαμαύρος"

Επιλογή Διευθυντών ΙΕΚ και από πρωτοβάθμια εκπαίδευση, από ΔΟΕ

Θέμα: Επιλογή Δ/ντών ΙΕΚ

 

Κύριε Υφυπουργέ,

Με την υπ’ αρίθμ. 6611/27-6-2014 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ με τίτλο «Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων με επιλογή διευθυντών δημοσίων Ι.Ε.Κ.», καλούνται οι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που ενδιαφέρονται, να υποβάλλουν αίτηση για την πλήρωση με επιλογή (31) θέσεων Διευθυντών σε Δημόσια Ι.Ε.Κ.

Η Εκπαίδευση Ενηλίκων (που παρέχεται στα δημόσια ΙΕΚ, στα ΣΔΕ και στα Κ.Δ.Β.Μ.) δεν μπορεί να λειτουργεί στα πλαίσια της σχολειοποίησης και δεν μπορεί να νοείται ως συνέχεια της διοίκησης της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αλλά να συγκεντρώνει διευθυντικό δυναμικό που να επιλέγεται όχι με βάση τον τρόπο διορισμού του στην εκπαίδευση( Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια) , αλλά στα τυπικά προσόντα, τα διοικητικά και ηγετικά που το κάθε άτομο διαθέτει, καθώς και τις διδακτικές ώρες που έχει διδάξει, επιμορφωθεί κτλ. στην Εκπαίδευση Ενηλίκων και όχι στην τυπική μάθηση.

Πιστεύουμε ότι η άρση εκ μέρους σας του αποκλεισμού των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα ώστε να μπορούν να καταλάβουν θέση Διευθυντή Δημόσιου ΙΕΚ ή των άλλων δομών της εκπαίδευσης ενηλίκων θα αποκαταστήσει μια μεγάλη σε βάρος τους αδικία. Αρκεί η προσθήκη της αναφοράς και στους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στα σημεία του Ν. 4186/2013 όπου αναφέρονται μόνο οι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (άρθρο 26 παρ.3, άρθρο 27 παρ.1 και παρ.3).

Οι αλλαγές αυτές θα δώσουν μεγαλύτερη ευελιξία στους θεσμούς της Εκπαίδευσης Ενηλίκων που χρειάζονται προσοντούχους εκπαιδευτικούς ανεξάρτητα της βαθμίδας στην οποία είναι διορισμένοι και θα λειτουργήσουν στην κατεύθυνση της αποσχολειοποίησης (όρος που χρησιμοποιείται διεθνώς για την εκπαίδευση ενηλίκων).

Τονίζουμε ότι ο Νόμος 4186/2013 στηρίζεται στο Ν.3848/2010 έναντι του οποίου έχουν προσφύγει διοικητικά εκπαιδευτικοί της Π.Ε. (εκ των οποίων άλλοι δικαιώθηκαν στο διοικητικό εφετείο και για άλλη εκπαιδευτικό εκκρεμεί εξέταση της προσφυγής της  στο Συμβούλιο της Επικρατείας).

Το  ΔΣ της ΔΟΕ