ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ TABLET ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ TABLET ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Συναδέλφισσες-συνάδελφοι,

Μετά από επικοινωνία του Δ.Σ του Συλλόγου μας με Διευθυντές/ντριες, ενημερωθήκαμε για τη διάθεση ηλεκτρονικού εξοπλισμού σε κάποιους μαθητές των σχολείων της περιοχής μας από τη Σχολική Επιτροπή ΠΕ του Δήμου μας.

Απευθυνθήκαμε ως Δ.Σ. στη Σχολική Επιτροπή ΠΕ και μας ενημέρωσαν για τη διαδικασία που ακολούθησαν και συγκεκριμένα μας είπαν ότι ικανοποίησαν αιτήματα μαθητών, που υπέβαλλαν οι γονείς τους απευθείας στον Δήμο και επιβεβαίωσαν τις ανάγκες αυτές από τα αντίστοιχα σχολεία.

Υπάρχει όμως ανάρτηση του Δημάρχου για αυτή τη δράση, που αναφέρει ότι έγινε σε συνεννόηση του Δήμου με τους Διευθυντές/ντριες, η οποία είναι σε αναντιστοιχία με την πραγματικότητα, εφόσον υπάρχουν αρκετοί Διευθυντές/ντριες που δεν είχαν ενημερωθεί για αυτή.

Σε κάθε περίπτωση θέση του Συλλόγου μας είναι ότι είναι ευθύνη και υποχρέωση του Υπουργείου Παιδείας και της Κυβέρνησης να διαθέσει τον απαραίτητο ηλεκτρονικό εξοπλισμό σε όλους τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τα σχολεία, όπως και να αναβαθμίσει το δίκτυο σε όλα τα σχολεία, έτσι ώστε να εξασφαλίσει ισότιμη πρόσβαση όλων των μαθητών και εκπαιδευτικών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, για όσο αυτή είναι αναγκαία.

Εφόσον όμως ο Δήμος Ηλιούπολης διέθεσε και θα διαθέσει ηλεκτρονικό εξοπλισμό, μέσω της έκτακτης χρηματοδότησης για τον covid, τότε θα πρέπει να ακολουθηθεί ισότιμη και διαφανής διαδικασία, μέσω της Σχολικής Επιτροπής, για όλες τις σχολικές μονάδες (Δημοτικά και Νηπιαγωγεία), για όλους τους μαθητές αλλά και τους εκπαιδευτικούς.