Κινητοποιήσεις Αναπληρωτών

ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΕ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ την Τετάρτη 30/1/13

 

Ολόκληρη η βαρβαρότητα του καπιταλισμού σε εγκύκλιο για τους αναπληρωτές – αναπληρώτριες. Η ασθένεια και η εγκυμοσύνη λόγοι περικοπής μισθού και πιθανής απόλυσης ! Να αποσυρθεί τώρα η εγκύκλιος!

 

Σύμφωνα με την εγκύκλιο 155734/Δ1 10-12-2012 του Υπουργείου Παιδείας, οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί εφόσον «δεν μπορούν να εργαστούν λόγω σπουδαίου λόγου (ασθένεια, κύηση) δικαιούνται άδεια, όχι μεγαλύτερης διάρκειας του μισού μήνα συνολικά… οι ίδιοι εκπαιδευτικοί μετά τη συμπλήρωση, κατά τα ως άνω, μισού μήνα αδείας με αποδοχές, απολύονται εφόσον ήθελε κριθεί ότι η περαιτέρω απουσία τους συνιστά σπουδαίο λόγο, που, κατά τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας δικαιολογεί καταγγελία σύμβασης εργασίας… οποιαδήποτε χορηγηθείσα  άδεια, πέρα των 15ημερών, συνολικά ανά έτος, δε μπορεί να υπολογισθεί, ως διδακτική προϋπηρεσία».

Τα αντεργατικά μέτρα, η αναλγησία και η ταξική βαρβαρότητα δεν έχουν όρια. Αυτό που στον ιδιωτικό τομέα γίνεται στα μουλωχτά, θεσμοθετείται στο δημόσιο τομέα! Κυβέρνηση – ΕΕ – ΔΝΤ – κεφάλαιο επιβάλλουν μια σύγχρονη εργασιακή  βαρβαρότητα όπου ο εργαζόμενος δεν τολμά να αρρωστήσει και η εγκυμοσύνη τιμωρείται.

Το νέο αντιδραστικό μέτρο ξεκινά από τους αναπληρωτές, αλλά μπορεί να επεκταθεί αύριο σε όλο τον κλάδο.

Καλούμε τους συναδέλφους σε κινητοποίηση στο Υπουργείο Παιδείας την Τετάρτη 30 Γενάρη στις 12.30 μ.μ. μαζί με άλλα σωματεία για τα θέματα των αναπληρωτών

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ :

1      Ανάκληση της απαράδεκτης εγκυκλίου 155734/Δ1/10-12-2012 για τους αναπληρωτές.

2     Κατάργηση του θεσμού του αναπληρωτή και του ωρομίσθιου και κάθε ελαστικής μορφής εργασίας.

3     Μόνιμη σταθερή εργασία για όλους.

4     Πλήρη ασφαλιστικά και μισθολογικά δικαιώματα για αναπληρωτές και ωρομίσθιους.

5     Μαζικοί διορισμοί μονίμων εκπαιδευτικών με βάση τους (έως) 20 μαθητές ανά τμήμα.

6     Όχι στην αύξηση των ωρών διδασκαλίας.

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ