Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Ηλιούπολης

"Μιχάλης Παπαμαύρος"

Διευκρινίσεις για άδειες ανευ αποδοχών ανατροφής τέκνου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

—–

ΓΕΝΙΚΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Α/ΘΜΙΑΣ  &  Β/ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε

ΤΜΗΜΑ Ε΄ & Γ΄

———

Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37

Τ.Κ : 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ

Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr

Πληροφορίες :  Α/θμια Εκπ/ση

Μ.Ρεπανίδα

Τηλ.: 210-3442895 / Fax: 210-3442897

Πληροφορίες :  B/θμια Εκπ/ση

A.Παναγιώταρου

Τηλ.: 210-3442750 / Fax: 210-3442282

Email                : dppe@minedu.gov.gr (Α/θμια)

dprb@minedu.gov.gr (Β/θμια)

 

Θέμα: «Διευκρίνιση αναφορικά με την άδεια άνευ αποδοχών για ανατροφή τέκνου»

 

 

Με αφορμή ερωτήματα που υποβάλλονται στις Υπηρεσίες μας σχετικά με τη χρονική διάρκεια της άδειας άνευ αποδοχών για ανατροφή τέκνου, σας ενημερώνουμε ότι η άδεια της παραγράφου 2 του άρθρου 51 του Υ.Κ όπως  τροποποιήθηκε με την παρ 4 αρ. 37. του Ν.3986/2011 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. Ε περ. 2 αρθ.16  του Ν.1566/1986, μπορεί να έχει συνολική διάρκεια έως τρία (3) σχολικά έτη και χορηγείται  χωρίς γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου, όταν πρόκειται για ανατροφή παιδιού ηλικίας έως και έξι (6) ετών. Επισημαίνουμε ότι η άδεια αυτή χορηγείται μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται  στις διατάξεις της παρ. Ε της περ.1 του άρθρου 16 του Ν.1566/1986.

 

Η ΑΝ.ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ