Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Ηλιούπολης

"Μιχάλης Παπαμαύρος"

Σύνθεση ΑΠΥΣΠΕ Αττικής

 

Τακτικά Μέλη
1. Γκίνης Δημήτριος, κλ. ΠΕ 04.01, Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Αττικής, ως Πρόεδρος.

2. Αναστόπουλος Χρήστος, Σχολικός Σύμβουλος κλ. ΠΕ 70, Προϊστάμενος του Τμήματος Επιστημονικής-Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π.Ε., ως Αντιπρόεδρος.

3. Ξυθάλη Βασιλική, κλ. ΠΕ 70, Διευθύντρια της Δ/νσης Π.Ε. Νομ. Ανατ. Αττικής, ως μέλος.

4. Χρόνης Γιώργος, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ως μέλος.

5. Ματθαίος Βασίλειος, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ως μέλος.

 
Αναπληρωματικά Μέλη (αντίστοιχα)

1. Βεντήρης Παρασκευάς-Παναγιώτης, κλ. ΠΕ 70, Διευθυντής της Δ/νσης ΠΕ Β΄ Αθήνας.

2. Χιουρέα Ουρανία, Σχολική Σύμβουλος της 2ης Περιφέρειας Σχολικών Συμβούλων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

3. Χατζημανώλη Δήμητρα, κλ. ΠΕ 70, αναπληρώτρια Διευθύντρια της Δ/νσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας, ως μέλος.

4. Καβακλης Λουκάς, αναπληρωματικός αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ως μέλος.

5. Λογοθέτης Ιωάννης, αναπληρωματικός αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ως μέλος.

 
Γραμματείς

1. Γλάστρα Δήμητρα, κλάδου ΤΕ1-Διοικ., που υπηρετεί στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής, ως Γραμματέας.
2. Τσομίδου Θεανώ, κλάδου ΔΕ-Διοικ., που υπηρετεί στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής, ως Αναπληρώτρια Γραμματέας.