Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Ηλιούπολης

"Μιχάλης Παπαμαύρος"

Για τα καινοτόμα προγράμματα

Για να διαβάσετε την εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ για τα καινοτόμα προγράμματα και την διαδικασία υλοποίησής τους πατήστε Σχολικές δραστηριότητες 2013-14

Επιπλέον για σχετικές διευκρινίσεις πατήστε ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 31-10-13