Επιμόρφωση διευθυντών και Ερωτηματολόγιο, από Αν.Κιν.

Στο διαδίκτυο κυκλοφορεί το ερωτηματολόγιο που έδωσαν στους διευθυντές των σχολικών μονάδων ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία της εξ αποστάσεως επιμόρφωσής τους.

Δώστε προσοχή στην περίπτωση 3 της σελίδας 3, ίσως δείχνει κάτι από αυτά που έρχονται για το δάσκαλο.

Ερωτηματολόγιο Επιμόρφωσης Διευθυντών

Για να δείτε το υλικό της επιμόρφωσης που δόθηκε στα στελέχη της εκπαίδευσης πατήστε στην παρακάτω ιστοσελίδα του Γ. Δημητρακόπουλου: http://www.gdimitrakopoulos.gr/

 

ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ