Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Ηλιούπολης

"Μιχάλης Παπαμαύρος"

Ενημέρωση Διευθυντών συγχωνευμένων Δ/Σ , από Α” ΔΙΠΕ

Ανακοίνωση-Διεύθυνσης 

για τους Διευθυντές συγχωνευμένων δημοτικών σχολείων και για κάλυψη κενών θέσεων άλλων σχολείων.