Τροπολογία επιλογής στελεχών, από ΔΟΕ

Η τροπολογία , το προσχέδιο, σχετικά με την επιλογή των στελεχών της εκπαίδευσης, την κατάργηση της αξιολόγησης , τις υποχρεωτικές μεταθέσεις κ.α. :

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ: ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ τελικο