Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Ηλιούπολης

"Μιχάλης Παπαμαύρος"

Η γ” δόση προς τους δήμους, από ΥΠΕΣ

Στάλθηκε η γ” δόση του 2015 (Ιούλιος – Αύγουστος – Σεπτέμβριος) των λειτουργικών δαπανών από το ΥΠΕΣ προς τους δήμους. Η δόση για την Ηλιούπολη είναι 129.430 €  για την πρωτοβάθμια αλλά και την δευτεροβάθμια.

g_dosi_2015

Πηγή: ιστοσελίδα Γ. Δημητρακόπουλου