Η δ” δόση δόθηκε στις σχολικές επιτροπές, από ΥΠΕΣ

Στάλθηκε η δ” δόση του 2016 (Οκτώβριος – Νοέμβριος – Δεκέμβριος) των λειτουργικών δαπανών από το ΥΠΕΣ προς τους δήμους. Η δόση για την Ηλιούπολη είναι 129.430 €  για την πρωτοβάθμια αλλά και την δευτεροβάθμια.

d_dosi_2016

 

 

 

Η β” δόση προς τις σχολικές επιτροπές, από ΥΠΕΣ

Στάλθηκε η β” δόση του 2016 (Απρίλιος – Μάιος -Ιούνιος) των λειτουργικών δαπανών από το ΥΠΕΣ προς τους δήμους. Η δόση για την Ηλιούπολη είναι 129.430 €  για την πρωτοβάθμια αλλά και την δευτεροβάθμια.

b_dosi_2016

 

 

 

Η α” δόση προς τις σχολικές επιτροπές, από ΥΠΕΣ

Στάλθηκε η α” δόση του 206 (Ιανουάριος – Φεβρουάριος – Μάρτιος) των λειτουργικών δαπανών από το ΥΠΕΣ προς τους δήμους. Η δόση για την Ηλιούπολη είναι 129.430 €  για την πρωτοβάθμια αλλά και την δευτεροβάθμια.

a_dosi_2016

Υπαγωγή του 9ου Δ/Σ Ηλ/λης στην σχολική επιτροπή, από Σχολ Επιτ.

Πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να διαβάσετε την απόφαση της Σχολικής επιτροπής Π.Ε. για υπαγωγή του 9ου Δ/Σ στην σχολική επιτροπή του δήμου Ηλιούπολης από τον δήμο Υμηττού που ήταν έως τώρα.

Ψ315ΟΕΘΥ-9ΧΞ

 

Υλικά για παραγγελίες γραφικής ύλης, από Σχολ. Επιτρ.

Πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε την λίστα με τα υλικά γραφικής ύλης που μπορούμε να παραγγείλουμε σαν σχολική μονάδα.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ__ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

Είναι για το Β” τρίμηνο και το ποσό που δικαιούται κάθε σχολική μονάδα είναι έως 350€ (συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ) Ίδιο ποσό και για δημοτικό σχολείο και για νηπιαγωγείο. Η παραπάνω λίστα στάλθηκε στα σχολεία στις αρχές Ιανουαρίου. Επίσης στάλθηκε και λίστα για παραγγελία  φωτοτυπικού χαρτιού και για καθαριστικά υλικά.