Υπαγωγή του 9ου Δ/Σ Ηλ/λης στην σχολική επιτροπή, από Σχολ Επιτ.

Πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να διαβάσετε την απόφαση της Σχολικής επιτροπής Π.Ε. για υπαγωγή του 9ου Δ/Σ στην σχολική επιτροπή του δήμου Ηλιούπολης από τον δήμο Υμηττού που ήταν έως τώρα.

Ψ315ΟΕΘΥ-9ΧΞ