Υλικά για παραγγελίες γραφικής ύλης, από Σχολ. Επιτρ.

Πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε την λίστα με τα υλικά γραφικής ύλης που μπορούμε να παραγγείλουμε σαν σχολική μονάδα.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ__ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

Είναι για το Β” τρίμηνο και το ποσό που δικαιούται κάθε σχολική μονάδα είναι έως 350€ (συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ) Ίδιο ποσό και για δημοτικό σχολείο και για νηπιαγωγείο. Η παραπάνω λίστα στάλθηκε στα σχολεία στις αρχές Ιανουαρίου. Επίσης στάλθηκε και λίστα για παραγγελία  φωτοτυπικού χαρτιού και για καθαριστικά υλικά.