Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Ηλιούπολης

"Μιχάλης Παπαμαύρος"

Υλικά για παραγγελίες γραφικής ύλης, από Σχολ. Επιτρ.

Πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε την λίστα με τα υλικά γραφικής ύλης που μπορούμε να παραγγείλουμε σαν σχολική μονάδα.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ__ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

Είναι για το Β” τρίμηνο και το ποσό που δικαιούται κάθε σχολική μονάδα είναι έως 350€ (συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ) Ίδιο ποσό και για δημοτικό σχολείο και για νηπιαγωγείο. Η παραπάνω λίστα στάλθηκε στα σχολεία στις αρχές Ιανουαρίου. Επίσης στάλθηκε και λίστα για παραγγελία  φωτοτυπικού χαρτιού και για καθαριστικά υλικά.