Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Ηλιούπολης

"Μιχάλης Παπαμαύρος"

Η δ” δόση δόθηκε στις σχολικές επιτροπές, από ΥΠΕΣ

Στάλθηκε η δ” δόση του 2016 (Οκτώβριος – Νοέμβριος – Δεκέμβριος) των λειτουργικών δαπανών από το ΥΠΕΣ προς τους δήμους. Η δόση για την Ηλιούπολη είναι 129.430 €  για την πρωτοβάθμια αλλά και την δευτεροβάθμια.

d_dosi_2016