Η β” δόση προς τις σχολικές επιτροπές, από ΥΠΕΣ

Στάλθηκε η β” δόση του 2016 (Απρίλιος – Μάιος -Ιούνιος) των λειτουργικών δαπανών από το ΥΠΕΣ προς τους δήμους. Η δόση για την Ηλιούπολη είναι 129.430 €  για την πρωτοβάθμια αλλά και την δευτεροβάθμια.

b_dosi_2016