Πίνακας εκλογέων, από ΔΠΕ Α” Αθήνας

Πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε τα ονόματα των εκλογέων που θα ψηφίσουν στις 8 Ιανουαρίου για Διευθυντή Εκπαίδευσης στην Α” Αθήνας.

ΓΕΝΙΚΟΣ_ΠΙΝΑΚΑΣ_ΕΚΛΟΓΕΩΝ