Πρόσκληση προϊσταμένων Νηπιαγωγείων στα Γραφεία

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Δ.Σ. του συλλόγου μας καλεί τις Προϊστάμενες-ους, των νηπιαγωγείων της περιοχής μας, σε συνάντηση την Κυριακή 12/6/2016 και ώρα 7.00 μ.μ. στα γραφεία του συλλόγου με θέμα: συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τις εγγραφές νηπίων –προνηπίων στα νηπιαγωγεία.

 

ΤΟ Δ.Σ.