Εκλογές αιρετών για ΠΥΣΠΕ, ΑΠΥΣΠΕ και ΚΥΣΠΕ, από ΔΟΕ

Πατήστε τα παρακάτω αρχεία για να δείτε όλα τα σχετικά με τις υποψηφιότητες και τις ημερομηνίες για τις εκλογές αιρετών.

Εκλογές για ανάδειξη αιρετών

Υποβολή υποψηφιοτήτων ΚΥΣΠΕ