Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Ηλιούπολης

"Μιχάλης Παπαμαύρος"

Για την υποβολή δηλώσεων από τους Διευθυντές

 

Συναδέλφισσες ,  Συνάδελφοι

 

Θεωρούμε απαράδεκτο το καινούριο φιρμάνι από την Α Δ/νση  που εντέλλει τους Δ/ντες και τις Δ/ντριες να αποστείλουν  τα δικαιολογητικά  εγγραφής των μαθητών στην Π.Υ   καθώς και βεβαίωση παραλαβής  και φύλαξης  τους στο αρχείο του σχολείου!!!

Παρκαλούμε τους  Δ/ντές  να μην αποστείλουν τίποτε και θα βάλουμε το θέμα στην συνάντηση που έχουμε με το Δ/ντή Εκπαίδευσης  αύριο Δευτέρα 26/9.

Θεωρούμε απαραίτητη και ενισχυτική τη συνδρομή των συναδελφων Δ/ντων στη συνάντηση του Συλλόγου με το Διευθυντή Εκπαίδευσης.

 

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                           Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Χήρα Αγαθή                                                              Παπακώστα Μαργαρίτα