Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Ηλιούπολης

"Μιχάλης Παπαμαύρος"

Εγγραφή στο σχολικό δίκτυο Sch.gr, από ΑνΚιν

Μετά από αρκετά ερωτήματα συναδέλφων για τον τρόπο εγγραφής στο πανελλήνιο σχολικό δίκτυο και έτσι απόκτηση ονόματος χρήστη που θα μας χρειαστεί σε διάφορες γραφιοκρατικές εργασίες του σχολείου, παραθέτουμε τα ακόλουθα:

Ανοίξτε το έγγραφο για να διαβάσετε αναλυτικά τις οδηγίες από το Πανελλήνιο σχολικό δίκτυο :  Εγγραφή εκπαιδευτικών στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

ή πατήσε τον παρακάτω σύνδεσμο για να κάνετε κατ” ευθείαν online  την εγγραφή σας  :     Εγγραφή online στο sch.gr

 

 ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ