Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Ηλιούπολης

"Μιχάλης Παπαμαύρος"

Καμία συμμετοχή στο πρόγραμμα Ε.Υ. ΖΗ.Ν

Με πρόσφατη εγκύκλιό του το Υπουργείο Παιδείας καλεί τις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης  να υλοποιήσουν ξανά το πρόγραμμα Ε.Υ.ΖΗ.Ν. παρά  τη γενική καταδίκη του τα προηγούμενα χρόνια.

Ο Σύλλογός μας από την πρώτη στιγμή, μαζί με δεκάδες Συλλόγους Εκπαιδευτικών, Συλλόγους Γονέων, την ΑΣΓΜΕ  και τη Δ.Ο.Ε., είχε αντιδράσει  στο συγκεκριμένο πρόγραμμα  εκφράζοντας την ανησυχία του και για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των μαθητών μας αλλά και καταγγέλλοντας τους στόχους και  τις  επιδιώξεις της σχετικής  έρευνας .

Θεωρούμε τουλάχιστον υποκριτική και προκλητική την τελευταία «εκδήλωση ενδιαφέροντος»  από τη μεριά του υπουργείου  για το σωματότυπο και τις διατροφικές συνήθειες των μαθητών μας, όταν:

  •  στο όνομα του δημοσιονομικού εξορθολογισμού αλλά και των κατευθύνσεων του ΟΟΣΑ και της ΕΕ η σχολική χρονιά κλείνει με χιλιάδες κενά ενώ  η νέα θα τους υποδεχτεί με λιγότερους εκπαιδευτικούς και  λιγότερες διδακτικές  ώρες σε  μαθήματα , μέσα σε αυτά και  το μάθημα της Φυσικής Αγωγής.
  • ιδιωτικοί φορείς και επιχειρήσεις, που οδηγoύν καθημερινά με τις απολύσεις και την ανεργία τους γονείς  στην οικονομική εξαθλίωση,  ζητούν να μάθουν τι αποτέλεσματα  έχει η κρίση που δημιούργησαν πάνω στη διατροφή των παιδιών

 

  •   απαιτείται από γυμναστές, καθηγητές ΤΠΕ και νηπιαγωγούς να υλοποιήσουν ασθμαίνοντας στην εκπνοή του σχολικού έτους το Ε.Υ.ΖΗ.Ν  για το χατήρι των «χορηγών».
  •  η υλοποίηση του προγράμματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη συμπλήρωση (σύμφωνα με την εγκύκλιο) του υποχρεωτικού ωραρίου εκπαιδευτικών Π.Ε.11 που δεν ανήκουν στη σχολική μονάδα γεγονός που δημιουργεί έντονο προβληματισμό αφενός γιατί το μήνα Απρίλιο είναι πρακτικά αδύνατον να μην έχει γίνει πλήρης κατανομή των σχολικών ωρών στους εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων, αφετέρου γιατί το πρόγραμμα χρησιμοποιείται ως αφορμή μετακινήσεων εκπαιδευτικών.

 

Ο σύλλογός μας καλεί :

 

Το Υπ. Παιδείας να αποσύρει  τη συγκεκριμένη εγκύκλιο και με τις αποφάσεις του να καλύπτει τις πραγματικές ανάγκες μαθητών, εκπαιδευτικών και δημόσιων σχολείων.

 

Τους συναδέλφους να μη συμπληρώσουν αυτά τα στοιχεία και τους συλλόγους διδασκόντων να πάρουν αποφάσεις να  μη συμμετέχουν στο εν λόγω ερευνητικό πρόγραμμα και τους παρέχει πλήρη συνδικαλιστική κάλυψη.

΄Αλλωστε -και σύμφωνα  με τις πρόσφατες σχετικές διευκρινίσεις του Υπουργείου (3/5/17)-  κανείς δεν μπορεί να τους υποχρεώσει..

 

Τους Συλλόγους Γονέων να μη δεχτούν να κάνουν τα παιδιά τους στατιστικά στοιχεία στα συρτάρια γνωστών επιχειρήσεων, «άγνωστο» για ποιους σκοπούς.