Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Ηλιούπολης

"Μιχάλης Παπαμαύρος"

Μετάθεση εργαστηρίου εκπ. δράματος στην έναρξη του σχολικού έτους

Συνάδελφοι

Μετά από παράκληση μελών μας για τη μετάθεση των  εργαστηρίων για  το εκπαιδευτικό δράμα στην έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς  (λόγω της έναρξης των μαθημάτων β” επιπέδου αλλά και λόγω πολλών υποχρεώσεων που ανακύπτουν σε συναδέλφους  με το τέλος της σχολικής χρονιάς), σας ενημερώνουμε πως   τα εργαστήρια μετατίθενται στην έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.