Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Ηλιούπολης

"Μιχάλης Παπαμαύρος"

ΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ

Ενημερώνουμε τις/τους  Διευθύντριες/ντές των Δημοτικών Σχολείων και τις /τους Προΐσταμένες/νους των Νηπιαγωγείων,  που απασχολούν καθαρίστριες με σύμβαση από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ,ότι δεν ειναι απαραίτητο να αποστείλουν στη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης της ανάθεσης έργου, για το διάστημα των συμβάσεων αυτών. Ως εκ τούτου τους καλούμε να μην  συντάξουν καμιά βεβαίωση  , γιατί αυτό αποτελεί μορφή αξιολόγησης.