ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

  1.  Σας ενημερώνουμε ότι η ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου μας και οι εκλογές για νέο Δ.Σ. έχουν ορισθεί για την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2017. Θα σας αποσταλεί  εκτενέστερο ενημερωτικό  με την Ημερήσια Διάταξη της Γ.Σ.
  2.  Δικαίωμα εγγραφής στο Σύλλογο έχουν όλοι οι συνάδελφοι που υπηρετούν με οποιαδήποτε μορφή εργασίας (μόνιμοι, αναπληρωτές ) στα σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της περιοχής μας μέχρι και την ημέρα της Γ.Σ.
  3. Η συνδρομή για το τρέχον συνδικαλιστικό έτος 2017-2018 είναι 28 ευρώ  για τους μόνιμους εκπ/κούς και 15 ευρώ για τους αναπληρωτές. Η ετήσια συνδρομή είναι καταστατική υποχρέωση και θα πρέπει να έχει τακτοποιηθεί εφάπαξ μέχρι  την ημέρα της Γ.Σ..