Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Ηλιούπολης

"Μιχάλης Παπαμαύρος"

Στοιχεία φοιτούντων μαθητών

Συναδέλφισσες-συνάδελφοι

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε Ηλιούπολης «Μ.Παπαμαύρος»  εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία του για την προσπάθεια της πλειοψηφίας της ΚΕΔΕ να αναμειχθεί και να έχει λόγο σε θέματα πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ συνεχίζει την προκλητική απέναντι στην εκπαίδευση στάση και το πνεύμα όξυνσης που καλλιέργησε σε όλο το χρονικό διάστημα πριν από την ψήφιση του άρθρου 33 του ν.4521/2018 που αφορά την υποχρεωτική φοίτηση των προνηπίων στο δημόσιο νηπιαγωγείο. Στην κατεύθυνση αυτή αποστέλλει επιστολή  στους Δημάρχους όπου ζητούνται στοιχεία φοιτούντων μαθητών.

Συναδέλφισσες-συνάδελφοι

Σας γνωρίζουμε ότι δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Δήμου Ηλιούπολης να ζητάει από τα σχολεία μας τον αριθμό νηπίων –προνηπίων που φοίτησαν κατά τη διάρκεια της τρέχουσας σχολικής χρονιάς, αλλά είναι και υποχρέωση  των συναδέλφων – Προϊσταμένων των Νηπιαγωγείων να μη  δίνουν τα ανάλογα στοιχεία.

Τα στοιχεία των φοιτούντων μαθητών είναι αποκλειστική αρμοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας.

Υποχρέωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σύμφωνα με τον νόμο αποτελεί η μίσθωση ή παραχώρηση χώρων, έτσι ώστε να φοιτήσουν όλα τα προνήπια- που διαμένουν στον δήμο τους -στο Δημόσιο Νηπιαγωγείο.

Υποχρέωση της Κυβέρνησης  αποτελεί η άμεση δημιουργία προυποθέσεων,   με γενναία χρηματοδότηση  των απαραίτητων κτιριακών και υλικοτεχνικών υποδομών και τη στελέχωσή τους, με το απαραίτητο μόνιμο εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό, για την άμεση εφαρμογή της Δίχρονης Υποχρεωτικής Προσχολικής Αγωγής στο Δημόσιο Νηπιαγωγείο σε όλη τη χώρα

Δηλώνουμε  πως θα αγωνιστούμε για την καθολική εφαρμογή του νόμου για την φοίτηση όλων των προνηπίων στο δημόσιο νηπιαγωγείο, από την επόμενη σχολική χρονιά.

Δηλώνουμε πως δε θα επιτρέψουμε σε κανέναν να βάλει εμπόδια στην εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής/εκπαίδευσης στο νηπιαγωγείο και σε όλη την επικράτεια.

Ο αγώνας μας για Δημόσια και Δωρεάν εκπαίδευση θα αφορά τόσο την ΚΕΔΕ των voucher και των ελαστικών εργασιακών σχέσεων και όλους όσους την υπερασπίζονται όσο και την κυβέρνηση  των μνημονίων, της αδιοριστίας και την εκποίησης των κοινωνικών δομών και του Δημόσιου πλούτου.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ

Άμεση θεσμοθέτηση της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής σε όλη την επικράτεια αποκλειστικά στο δημόσιο και δωρεάν νηπιαγωγείο με όλες τις υποστηρικτικές δομές σε πλήρη ανάπτυξη.

Ακύρωση οποιασδήποτε προσπάθειας υπαγωγής των νηπιαγωγείων στους Δήμους.