Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Ηλιούπολης

"Μιχάλης Παπαμαύρος"

Άδειες εκπαιδευτικών

Σας γνωρίζουμε ότι οι Αιτήσεις για Χορήγηση Αδειών θα γίνονται με χρήση του παρακάτω σκαναρισμένου εντύπου (έχει κανονικό η διεύθυνση του σχολείου)  και θα υποβάλλονται απευθείας στην Διεύθυνση Π.Ε. Α’ Αθήνας χωρίς τη μεσολάβηση του τ. 7ου Γραφείου Π.Ε. Στο Θέμα να συμπληρώνεται το είδος της αιτούμενης άδειας. (π.χ. κανονική, αναρρωτική, εκπαιδευτική, …).

Χάρης Μακρανδρέου