Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Ηλιούπολης

"Μιχάλης Παπαμαύρος"

Σχετικά με την εγκύκλιο για την ίδρυση ή κατάργηση τμημάτων ένταξης

 Σχετικά με την εγκύκλιο για την ίδρυση ή κατάργηση τμημάτων ένταξης

 

Σύμφωνα με την εγκύκλιο υπ’ αριθ. 36380/Δ3/03-07-2019, το Υπουργείο Παιδείας απευθύνει κάλεσμα προς τα σχολεία να καταθέσουν  προτάσεις,  εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που η εγκύκλιος ορίζει,  για ίδρυση Τμημάτων Ένταξης  και στη Π.Ε. και στη Δ.Ε.

Καταρχήν, εκτός των παιδαγωγικών προοϋποθέσεων που ορίζονται,  θεωρούμε απαράδεκτη την ξεχωριστή αναφορά για τους Δήμους με την επισήμανση ότι ως προαπαιτούμενο για την ίδρυση Τμημάτων Ένταξης πρέπει να εκδοθεί βεβαίωση δαπάνης  με αυστηρούς όρους για λειτουργικά έξοδα των προτεινόμενων τμημάτων Ένταξης  από τη αρμόδια Ενιαία Σχολική Επιτροπή Π.Ε. και Δ.Ε. Εκπαίδευσης. Θέτουν δηλ. ως προυπόθεση, για την ίδρυση και τη λειτουργία αναγκαίων δομών για παιδιά που χρήζουν ειδικής εκπαιδευτικής υποστήριξης, τη χρηματοδότηση από τους Δήμους, μεταφέροντας  έτσι την δική τους κυβερνητική  ευθύνη , ενώ είναι γνωστό ότι οι κρατικές επιχορηγήσεις προς τις Σχολικές Επιτροπές έχουν μειωθεί τα τελευταία χρόνια κατα 60%. Ειναι προφανής η σημασία που δίνουν και με αυτόν τον τρόπο στην Ειδική Αγωγή.

Παρά τις δυσκολίες και τις ελλείψεις , το έργο που επιτελείται στα τμήματα ένταξης είναι σημαντικό καθώς αποτελούν τη βασική δομή παροχής ειδικής αγωγής  στο γενικό σχολείο.

Η συγκεκριμένη εγκύκλιος όμως,  αφήνει εκτός της  άσκησης του δικαιώματος της αίτησης            για ίδρυση Τμημάτων  Ένταξης σχεδόν όλα τα Νηπιαγωγεία της χώρας μας, αφού η καταληκτική  ημερομηνία που θέτει για κατάθεση  αίτησης είναι πολύ πριν ξεκινήσουν οι εγγραφές ,καθώς επίσης , δεν έχει ολοκληρωθεί  και η διαδικασία  για  αρκετά παιδιά που έχουν απευθυνθεί από την αρχή της σχολικής χρονιάς  στα αρμόδια ιατροπαιδαγωγικά  κέντρα η στα ΚΕΣΥ  (πρώην ΚΕΔΔΥ) για  γνωμάτευση.

Πάγιο αίτημα της εκπαιδευτικής κοινότητας είναι η δημιουργία τμημάτων ένταξης και στελέχωσής τους με μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό, σε κάθε Νηπιαγωγείο και σε κάθε  Δημοτικό Σχολείο με βάση τις παιδαγωγικές και επιστημονικές ανάγκες των παιδιών και όχι με βάση την εξοικονόμηση πόρων και προσωπικού. Ειδικά για τα Νηπιαγωγεία, που είναι ο πρώτος χώρος υποδοχής, απαιτείται να είναι ανοιχτή η ημερομηνία κατάθεσης αίτηματος ίδρυσης Τμήματος Ένταξης.

Καλούμε τις/τους Νηπιαγωγούς του Συλλόγου μας να αποστείλουν άμεσα  αίτημα για δημιουργία Τμήματος Ένταξης με αντίγραφο πρακτικού Συλλόγου Διδασκόντων, όπου θα αναφέρουν την αναγκαιότητα δημιουργίας Τ.Ε. ,διότι δεν μπορούν να ξέρουν τον αριθμό των παιδιών που χρήζουν ειδικής εκπαιδευτικής υποσήριξης και όπου απαιτείται είτε σε Νηπιαγωγείο , είτε σε Δημοτικό Σχολείο  να κατατεθεί αίτημα για δημιουργία δεύτερου Τμήματος Ένταξης.