Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Ηλιούπολης

"Μιχάλης Παπαμαύρος"

ΔΙΧΡΟΝΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

«Για τη 2χρονη υποχρεωτική Προσχολική Αγωγή και Εκπαίδευση»

 Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Ηλιούπολης «Μ. Παπαμαύρος», μετά την πρώτη συνεδρίασή του, εκτιμώντας την  τρέχουσα κατάσταση και τα προβλήματα κατά την πρώτη εφαρμογή της 2χρονης υποχρεωτικής Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης στην Ηλιούπολη, ζητά από τη Δημοτική Αρχή έκτακτη οικονομική επιχορήγηση- διεκδικώντας και από το Υπουργείο  την επιχορήγηση  που απαιτείται, προκειμένου να καλυφθούν άμεσες ανάγκες σε παιδαγωγικό και εκπαιδευτικό υλικό για την απρόσκοπτη λειτουργία των νέων τμημάτων των 7, 20και 24νηπιαγωγείων της περιοχής μας στην προσωρινή λύση στέγασης που τους δόθηκε. Στην κατεύθυνση αυτή αποφασίσθηκε επίσης να δοθεί εκ μέρους του Συλλόγου συμβολικά το ποσό των 200 € αντίστοιχα στα παραπάνω νηπιαγωγεία.

Είναι στοιχειώδης ευθύνη των Κυβερνήσεων που δεν χρηματοδότησαν αλλά και της Δημοτικής Αρχής- που, παρ’ όλη την έγκαιρη και διαρκή πίεση και παρέμβαση του Συλλόγου, δεν διεκδίκησε ουσιαστικά την υλοποίηση της Δίχρονης Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης- η ομαλή έναρξη και λειτουργία των τμημάτων της Δίχρονης στην πόλη μας.

Είναι στοιχειώδης ευθύνη και υποχρέωση του Δήμου και του Κράτους απέναντι στους πολίτες του και στους μικρούς μαθητές- και διαρκής και πάγια θέση του Συλλόγου- η εξεύρεση μόνιμης και αξιοπρεπούς λύσης, καθώς είναι πλέον προφανής η τεράστια ανάγκη ανέγερσης νέων και σύγχρονων Διδακτηρίων στην ευρύτερη περιοχή της Αγίας Μαρίνας και του Αγίου Κωνσταντίνου.

 

Παλεύουμε για τη 2χρονη υποχρεωτική Προσχολική Αγωγή και Εκπαίδευση για όλα τα παιδιά,  με την αναγκαία και κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή  που δικαιούνται να έχουν.