Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Ηλιούπολης

"Μιχάλης Παπαμαύρος"

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΟΥ Δ.Σ.

        ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ  ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΟΥ Δ.Σ.

                          

Σας ενημερώνουμε ότι τα αποτελέσματα των εκλογών στις  11/12/19 στον Σύλλογό μας είναι τα παρακάτω:

Ψήφισαν:347  (346)   

Άκυρα – Λευκά:9+27 (7+22)

Έγκυρα: 305 (317)

ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ    ΓΙΑ Δ.Σ.    ΕΔΡΕΣ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ  171  (133)                  5
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΕ ΔΡΑΣΗ      76  (82)                         2 
ΔΗ.ΣΥ.      58 (88)         2
Δ.Α.Κ.Ε.        (14 )           -

 Για Ελεγκτική Επιτροπή:

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ (Α.Σ.Ε.), ΤΟΥΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΕΚΠ. ΣΕ ΔΡΑΣΗ),ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (ΔΗ.ΣΥ.)                

                                                              

  Στη 2η συνεδρίαση του  Δ.Σ στις 13/1/2020, η συγκρότηση  του προεδρείου  του  νέου Δ.Σ.,  έχει την παρακάτω σύνθεση:

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΑΡΑΤΑΞΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

email

ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Χήρα Αγαθή

Aγωνιστική Συσπείρωση  Εκπαιδευτικών

6945259403

agathichira@yahoo.gr 3ο , 7ο και 21ο Δ.Σ

3ο ,7ο ,9ο ,18ο και 22ο Ν.

Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Παρίντα Ηλέκτρα

Aγωνιστική Συσπείρωση  Εκπαιδευτικών

6975597185

ilektrapar@gmail.com 9Ο ,6Ο, και 10ο  Δ.Σ..

6ο ,17ο και 24ο Ν.

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Μπεκιάρης Παύλος

Aγωνιστική Συσπείρωση  Εκπαιδευτικών 

6977433448 

 

 

mpekiarispavlos@hotmail.gr

13ο και11ο Δ.Σ.

10ο ,11ο και 13ο Ν

ΤΑΜΙΑΣ Γουρνά Τασία

Aγωνιστική Συσπείρωση Εκπαιδευτικών

6944970686

gournatas@yahoo.gr 12ο και 20ο Δ.Σ.

1ο ,12ο ,16ο και ,20ο Ν

ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Μεραμβελιωτάκη Χρυσούλα

 

Aγωνιστική Συσπείρωση  Εκπαιδευτικών 

6974511662

chrisoulamera@yahoo.com 14ο και 19ο Ν.
ΜΕΛΟΣ Ζαρκινού Βάσω

Εκπαιδευτικοί σε Δράση

6974778187

vaszark@gmail.com 8ο ,15ο και 17ο Δ.Σ.

4ο ,8ο ,15ο και 21ο Ν.

ΜΕΛΟΣ Παπακώστα Μαργαρίτα

Εκπαιδευτικοί σε Δράση

6931149050

ritappk@gmail.com 2ο και 4ο Δ.Σ.

2ο Ν.

ΜΕΛΟΣ Μάλλιος Λεωνίδας

Δημοκρατική Συνεργασία

6945799060

leonmallios@gmail.com 1ο και 5ο Δ.Σ.

5ο και 23ο Ν.

ΜΕΛΟΣ Φουρνόδαυλος Κώστας

Δημοκρατική Συνεργασία

6974771758

fournod.54@gmail.com  

  

Ευχαριστούμε τους συναδέλφους που έλαβαν μέρος στη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Π.Ε. Ηλιούπολης και στις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Δ.Σ., ιδιαίτερα όλους όσους συμμετείχαν στο Προεδρείο της Γ.Σ.και στην εφορευτική επιτροπή.

 

Οι συνεδριάσεις του Συλλόγου θα γίνονται κάθε πρώτη Τρίτη του μήνα, στις 20.00 και έκτακτα όποτε προκύπτει ανάγκη, στα γραφεία του Συλλόγου και, όπως γνωρίζετε, είναι ανοικτές για παρακολούθηση αλλά και για τα θέματα που σας απασχολούν.