Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Ηλιούπολης

"Μιχάλης Παπαμαύρος"

Η δ” δόση προς τις σχολικές επιτροπές, από ΥΠΕΣ

Στάλθηκε η δ” δόση του 2015 (Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος) των λειτουργικών δαπανών από το ΥΠΕΣ προς τους δήμους. Η δόση για την Ηλιούπολη είναι 129.430 €  για την πρωτοβάθμια αλλά και την δευτεροβάθμια.

d_dosi_2015

 

 

Η γ” δόση προς τους δήμους, από ΥΠΕΣ

Στάλθηκε η γ” δόση του 2015 (Ιούλιος – Αύγουστος – Σεπτέμβριος) των λειτουργικών δαπανών από το ΥΠΕΣ προς τους δήμους. Η δόση για την Ηλιούπολη είναι 129.430 €  για την πρωτοβάθμια αλλά και την δευτεροβάθμια.

g_dosi_2015

Πηγή: ιστοσελίδα Γ. Δημητρακόπουλου

 

 

 

Λίστα Γραφικής ύλης και Ειδών Γραφείου, από Σχολ. Επιτρ. Ηλιουπ.

Πατήστε το παρακάτω αρχείο για να δείτε τη λίστα παραγγελιών Γραφικής ύλης και Ειδών γραφείου που έχουμε με τον προμηθευτή των σχολείων της Πρωτοβάθμιας.

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

 

 

 ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ                                                                         Γιάννης Χαλακατεβάκης

 

Κονδίλια στους δήμους για επισκευή και συντήρηση σχολείων, από ΥπΕσ

Από την ιστοσελίδα του Γ. Δημητρακόπουλου το παρακάτω έγγραφο του Υπουργειου Εσωτερικών για την κατανομή πόρων στους δήμους της χώρας για συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων. Για τον δήμο της Ηλιούπολης διατίθεται από το κράτος το ποσό των 116.800 €

sata_2015

 

 ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ