Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Ηλιούπολης

"Μιχάλης Παπαμαύρος"

Η πρόταση της ΔΟΕ για την αξιολόγηση το 1992

Για να δείτε το έντυπο που είχε εκδόσει το 1993 η ΔΟΕ για την αξιολόγηση που είχαν ψηφίσει τότε στη Γ.Σ. πατήστε :
Αξιολογηση_ΔΟΕ 1992

πηγή: η ιστοσελίδα του Χρίστου Σαπρίκη ( http://www.xsap.gr/)

 

 ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ                                                                         Γιάννης Χαλακατεβάκης