Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Ηλιούπολης

"Μιχάλης Παπαμαύρος"

Αποτελέσματα συνάντησης με διευθυντές

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

 

Στη συνάντηση του  Δ.Σ. με τους διευθυντές συζητήθηκε η κοινή στάση των σχολείων στα θέματα της αξιολόγησης.

Είναι φανερή η διάθεση του κλάδου κατά της αξιολόγησης, της αυτοαξιολόγησης και της συγκρότησης ομάδων εργασίας. Το 95% των συναδέλφων, πανελλαδικά, έχει υπογράψει κατά της αξιολόγησης.

Με δεδομένο τη διάθεση της πλειοψηφίας, την απόφαση της Δ.Ο.Ε., του  Δ.Σ., των συνελεύσεων, την απόφαση της Α.Σ.Γ.Μ.Ε., προτείνουμε να συνεδριάσουν όλοι οι σύλλογοι διδασκόντων μέχρι τις 25/3 το αργότερο, για να υπογραφεί πρακτικό κατά της συγκρότησης ομάδων εργασίας και να εκφραστεί πανηγυρικά η αντίθεση όλων μας.

Καλό είναι να ενημερώνετε και τα μέλη του Δ.Σ. να παρευρίσκονται σε όσες συνεδριάσεις μπορούν για να βοηθήσουν σε τυχόν απορίες και να ενισχύσουν τα επιχειρήματά σας.

Επισυνάπτουμε το πρακτικό του συλλόγου μας, της Δ.Ο.Ε. και τη γνωμοδότηση της νομικής συμβούλου της Δ.Ο.Ε. .

ΤΟ  Δ.Σ.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Υπόδειγμα πρακτικού της ΔΟΕ
Υπόδειγμα πρακτικού του Συλλόγου

Ενέργειες της διοίκησης για την επιβολή της αξιολόγησης, από ΔΟΕ

ΘΕΜΑ: Σχετικά με τις ενέργειες της διοίκησης για την επιβολή της αξιολόγησης

Αυξάνονται το τελευταίο χρονικό διάστημα τα κείμενα εκ μέρους στελεχών της διοίκησης που με πιο υπηρεσιακό ή πιο πιεστικό τρόπο επιχειρούν να δημιουργήσουν κλίμα υλοποίησης της αυτοαξιολόγησης. Πιο πρόσφατη περίπτωση, το έγγραφο των προϊσταμένων  επιστημονικής και παιδαγωγικής καθοδήγησης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης. Πλήθος, επίσης, καταγγελιών φτάνουν στη Δ.Ο.Ε. για τον «υπέρμετρο ζήλο» που επιδεικνύουν κάποιοι σχολικοί σύμβουλοι στο να «βοηθήσουν» τους συλλόγους διδασκόντων να συγκροτήσουν τις ομάδες εργασίας. Για στελέχη που ξεχνούν ότι είναι κομμάτι του κλάδου κι επιλέγουν να κινούνται ενάντια στις αποφάσεις και τους αγώνες του.

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. επισημαίνει αυτό που έχει ήδη τονίσει και με άλλες πρόσφατες ανακοινώσεις του: κανείς δε νομιμοποιείται στο να ασκεί πιέσεις στους συλλόγους διδασκόντων στην κατεύθυνση υλοποίησης της αυτοαξιολόγησης και μάλιστα εντός αυθαίρετα ορισμένων χρονικών περιθωρίων. Αυτό καθώς και το ότι κανείς δεν μπορεί να υποχρεώσει τους εκπαιδευτικούς να συμμετέχουν στις ομάδες εργασίας της αυτοαξιολόγησης, τεκμηριώνεται νομικά και με τη γνωμοδότηση της νομικής συμβούλου της Δ.Ο.Ε. κας Τσίπρα που έχουμε αποστείλει από τις 16 Φεβρουαρίου.

Είναι φανερό ότι η άρνηση των εκπαιδευτικών στο να υλοποιήσουν την αυτοαξιολόγηση προπομπό της αξιολόγησης – χειραγώγησης έχουν δημιουργήσει έντονη ανησυχία σ’ αυτούς που επιχειρούν να την επιβάλουν. Οι πιέσεις, σίγουρα, θα ενταθούν στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Οι σύλλογοι διδασκόντων που έχουν συνεδριάσει έχουν αρνηθεί, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, τη συγκρότηση των ομάδων εργασίας. Το ίδιο θα πράξουν κι αυτοί που θα κληθούν να συνεδριάσουν στο επόμενο χρονικό διάστημα.

Οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα και κανέναν. Όλοι μαζί συσπειρωμένοι σε άμεση επικοινωνία με τα Δ.Σ. των Συλλόγων και το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. θα ακυρώσουμε τους σχεδιασμούς τους.

Το  ΔΣ της ΔΟΕ