Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Ηλιούπολης

"Μιχάλης Παπαμαύρος"

Διενέργεια Προγράμματος ΕΥΖΗΝ στα σχολεία, από ΥΠΑΙΘ

ΘΕΜΑ: «Διενέργεια Προγράμματος Ε.Υ.Ζ.Η.Ν. στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση»

Μετά την επιτυχή εφαρμογή του προγράμματος Ε.Υ.ΖΗ.Ν. (Εθνική Δράση Υγείας για τη ΖωΗ των Νέων) κατά το σχολικό έτος 2012-2013, και λαμβάνοντας υπόψη το Φ.Ε.Κ. 1139/28-7-2010, Άρθρο 4, Παράγραφος 6 (Φυσική Αγωγή, Δείκτες Κινητικής και Σωματικής Ανάπτυξης), το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων συνεχίζει την υλοποίησή του και την τρέχουσα σχολική χρονιά (2013-14).

Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί από 27/1/2014 έως 10/4/2014 και περιλαμβάνει τις παρακάτω αξιολογήσεις:

  1. Αξιολόγηση σωματικής διάπλασης μαθητών: στα Δημοτικά Σχολεία θα γίνει από τους εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής και στα Νηπιαγωγεία από τους Νηπιαγωγούς (σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες οδηγίες)
  2. Αξιολόγηση φυσικής κατάστασης μαθητών Δημοτικών σχολείων: από τους εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής (σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες οδηγίες).
  3. Αξιολόγηση των συνηθειών διατροφής και φυσικής δραστηριότητας των μαθητών των Δημοτικών σχολείων (μέσω  ηλεκτρονικής συμπλήρωσης ερωτηματολογίου στα εργαστήρια πληροφορικής των σχολείων)

 

Το σύνολο των αξιολογήσεων (ανθρωπομετρία, φυσική κατάσταση και ερωτηματολόγιο) θα εισαχθεί στη Διαδικτυακή Πλατφόρμα για το Πρόγραμμα Ε.Υ.ΖΗ.Ν. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Οι μετρήσεις θα γίνονται σε όλους / ες τους / τις μαθητές / τριες που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής (δηλαδή διαθέτουν Α.Δ.Υ., σε ισχύ, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις). Εξαίρεση αποτελεί το παλίνδρομο τεστ αντοχής, για το οποίο απαιτείται ενυπόγραφη δήλωση γονέα / κηδεμόνα (βλέπε επισυναπτόμενη δήλωση συγκατάθεσης).

Οι μετρήσεις γίνονται από τον εκπαιδευτικό ΠΕ11 της σχολικής μονάδας ή από κλιμάκια εκπ/κών ΠΕ11 (οι οποίοι δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο και απασχολούνται για τις ανάγκες του προγράμματος για το υπόλοιπο του υποχρεωτικού τους ωραρίου). Τα κλιμάκια συστήνονται για τον σκοπό αυτό, από την οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μετά από πρόταση της Ομάδας Φυσικής Αγωγής. Η οικεία Ομάδα Φυσικής Αγωγής αναλαμβάνει και τον συντονισμό του έργου του αντίστοιχου κλιμακίου.

Για την πρώτη πρόσβαση στην Διαδικτυακή πλατφόρμα υπεύθυνος είναι ο Διευθυντής του σχολείου. Η πρόσβαση γίνεται μέσω της διεύθυνσης http://eyzin.minedu.gov.gr . Περισσότερες και αναλυτικότερες πληροφορίες στις συνημμένες οδηγίες.

Μετά την ολοκλήρωση της εισαγωγής του συνόλου των μετρήσεων κάθε παιδιού θα γίνεται αυτόματη επεξεργασία των δεδομένων και θα δημιουργείται μονοσέλιδη Ατομική Αναφορά για κάθε μαθητή με τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων. Οι αναφορές θα πρέπει να εκτυπωθούν και να παραδοθούν στους μαθητές ή στους γονείς τους στο πλαίσιο εκδήλωσης στο σχολείο.

Για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των μαθητών, η καταγραφή των μετρήσεων των μαθητών στην ηλεκτρονική φόρμα θα γίνεται μόνο με τη χρήση του Αριθμού Μητρώου.

Για την επιτυχή διεξαγωγή του εγχειρήματος, απαιτείται η συνεργασία των Διευθυντών των σχολικών μονάδων με τους εκπαιδευτικούς ΠΕ11, ΠΕ19/20, ΠΕ70, ΠΕ60 και η εφαρμογή των επισυναπτόμενων αναλυτικών οδηγιών.

Για ερωτήσεις και διευκρινήσεις, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να απευθύνονται στο info@eyzhn.edu.gr

Οι Σχολικοί Σύμβουλοι ΠΕ 11, καθώς ενημερώθηκαν εκτενώς σε σχετική ημερίδα, καλούνται να ενημερώσουν πριν την έναρξη του προγράμματος τους εκπαιδευτικούς της περιοχής ευθύνης τους σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής των μετρήσεων, της συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων, της χρήσης του αναβαθμισμένου ιστότοπου του ΕΥΖΗΝ και γενικότερα για την ορθή διεξαγωγή του προγράμματος. Κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής του προγράμματος οι Σχολικοί Σύμβουλοι ΠΕ 11 συνεργάζονται με τις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, τις αντίστοιχες Ομάδες Φυσικής Αγωγής και τους / τις εκπαιδευτικούς ΠΕ 11, λειτουργώντας υποστηρικτικά και βοηθώντας να επιλυθούν τα όποια προβλήματα πιθανόν προκύψουν.

Το πρόγραμμα διεξάγεται υπό την επιστημονική παρακολούθηση του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου.

Με την ευκαιρία έναρξης του προγράμματος Ε.Υ.ΖΗ.Ν. για το σχολικό έτος 2013-2014 θα θέλαμε να διευκρινίσουμε και πάλι τα εξής:

1)      Το πρόγραμμα Ε.Υ.ΖΗ.Ν. στοχεύει στη διασφάλιση της υγιούς ανάπτυξης των παιδιών και των εφήβων, μέσα από την υιοθέτηση ισορροπημένων συνηθειών διατροφής και σωματικής δραστηριότητας.

2)      Μια από τις δράσεις του Ε.Υ.ΖΗ.Ν. είναι η διαχρονική καταγραφή των σωματομετρικών χαρακτηριστικών, της σωματικής δραστηριότητας και της φυσικής κατάστασης όλων των μαθητών των Νηπιαγωγείων, Δημοτικών και Γυμνασίων της χώρας. Ο χαρακτήρας του προγράμματος θα επιτρέψει την έγκαιρη πρόληψη υγείας για τα παιδιά και τους εφήβους, ακόμα και σε περιπτώσεις όπου αυτή δεν θα ήταν εφικτή λόγω γεωγραφικών, οικονομικών ή άλλων περιορισμών.

3)      Η διαδικασία των αξιολογήσεων και η δημιουργία των Ατομικών Αναφορών γίνεται αυτόματα στην Διαδικτυακή Πλατφόρμα (Διαθέσιμη στο http://eyzin.minedu.gov.gr). Επίσης, δεν εισάγεται το όνομα του μαθητή παρά μόνο ο αριθμός μητρώου, διασφαλίζοντας έτσι πλήρως τα προσωπικά δεδομένα των μαθητών.

4)      Η περιήγηση στον ιστότοπο του προγράμματος Ε.Υ.ΖΗ.Ν (http://eyzin.minedu.gov.gr) προσφέρει πολύτιμο υλικό για τους εκπαιδευτικούς καθώς και πλήθος χρήσιμων πληροφοριών για μαθητές και γονείς. Οι Σχολικοί Σύμβουλοι ΠΕ 11 έχουν ενημερωθεί εκτενώς σε σχετική ημερίδα και είναι σε θέση να παράσχουν όλη τη σχετική ενημέρωση σε εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς.

 

 

 

 

 

 

                

 

 

                                                                                  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 

 

       

                                                           ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ

Ο Σύλλογος κατά της Αξιολόγησης – Αυτοαξιολόγησης

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

 

Σας ενημερώνουμε πως συγκεντρώθηκαν 283 υπογραφές στο κείμενο ενάντια στην προωθούμενη από το Υπουργείο αξιολόγηση σε σύνολο 327 ψηφισάντων, στις τελευταίες εκλογές. Το υψηλό ποσοστό συμμετοχής (87%) δείχνει με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο πως σχεδόν στο σύνολό τους οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ηλιούπολη έχουν πολύ καλά καταλάβει τα πραγματικά σχέδια του Υπουργείου, της κυβέρνησης και της Ε.Ε. πίσω από τη δήθεν αξιολόγηση.Ανάλογα υψηλά ποσοστά υπογραφών (85-90%)  έχουν συγκεντρωθεί και σε όλους τους άλλους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας σε πανελλαδικό επίπεδο. Παρά τη μεγάλη αυτή επιτυχία πάντως, επειδή καμιά υπογραφή δεν περισσεύει, καλούμε, έστω και τώρα, όσους συναδέλφους και συναδέλφισσες επιθυμούν και δεν το έχουν κάνει, να συνυπογράψουν το σχετικό κείμενο, ενημερώνοντας κάποιο από τα μέλη του Δ.Σ., ώστε να προστεθεί το όνομα τους.

 

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

Γνωρίζουμε πολύ καλά πως η συλλογή των υπογραφών είναι απλά το πρώτο βήμα από μια σκληρή μάχη διαρκείας που πρέπει να δοθεί σε κάθε σχολείο με αποφασιστικότητα. Σαν Διοικητικό Συμβούλιο και συνεκτιμώντας το κλίμα που έχουμε συναντήσει στα σχολεία εκτιμάμε πως υπάρχουν σημαντικές δυνατότητες για να μπορέσει το  εκπαιδευτικό κίνημα  να έχει μία μεγάλη νίκη στην αντιπαράθεση του με τη βάρβαρη κυβερνητική πολιτική τόσο στην εκπαίδευση όσο και στην κοινωνία.

 

Για να συμβεί πράγματι αυτό απαιτείται εγρήγορση από όλους μας.

 

  • Το επόμενο αποφασιστικό βήμα πρέπει να είναι η άρνηση  μας να συμμετάσχουμε σε τυχόν ομάδες εργασίας που ενδεχομένως θα επιχειρηθούν να συσταθούν σε ορισμένα σχολεία. Υπενθυμίζουμε ότι από πουθενά δεν προκύπτει στο νόμο ότι οι εκπαιδευτικοί υποχρεούνται να συμμετάσχουν στις ομάδες εργασίας ή ότι ο Διευθυντής – Διευθύντρια έχει το δικαίωμα να υποχρεώσει κάποιον εκπαιδευτικό να συμμετάσχει σε μια τέτοια ομάδα. Δεν υπάρχει συνεπώς καμία διοικητική κύρωση που να εξαναγκάζει έναν-μια  εκπαιδευτικό να συμμετάσχει σε ομάδες εργασίας. Αντίθετα, αν συγκληθεί Σύλλογος Διδασκόντων συντάσσουμε πρακτικό σύμφωνα με το επισυναπτόμενο κείμενο- παράδειγμα.

 

Ως εκ τούτου, καλούμε όλους τους συναδέλφους, ακόμα και όσους δεν υπέγραψαν το κείμενο ενάντια στην αξιολόγηση, να αρνηθούν να συμμετάσχουν σε ομάδες εργασίας στα πλαίσια της «αυτοαξιολόγησης», σεβόμενοι την άποψη της ισχυρής πλειοψηφίας των εκπαιδευτικών και σε επίπεδο συλλογικών οργάνων (ομόφωνες αποφάσεις Συλλόγων, ομόφωνες αποφάσεις ΔΟΕ) αλλά και σε επίπεδο συλλογής υπογραφών.

 

Το επισυναπτόμενο Πρακτικό κατά της συγκρότησης Ομάδων εργασίας για την Αυτοαξιολόγηση είναι εδώ: ΔΣ_20140205_ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ συλλογου διδασκοντων

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΛΑΜΠΟΥΔΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ                                 ΣΚΛΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ