Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Ηλιούπολης

"Μιχάλης Παπαμαύρος"

Αιτήματα για βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής στα σχολεία μας

                                                                             Ηλιούπολη 18-3-2015

                                                                                          ΑΡ.πρ.:400

                                                                       ΠΡΟΣ:Υπ. Εσωτερικών

                                                                                     Δ.Ε.Π. Ηλ/λης

                                                                             Α/θμια Σχολική Επιτροπή

Μέλη μας

                                                                    ΚΟΙΝ: Δ/νση Π.Ε. Α Αθήνας

                                                                         Ένωση Γονέων Ηλιούπολης

 

ΑΙΤΗΜΑΤΑ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Με δεδομένη την ευθύνη του δήμου για τις σχολικές εγκαταστάσεις, την ασφάλεια και υγιεινή των σχολικών χώρων, την υποχρέωση για την κατανομή των κονδυλίων στις σχολικές επιτροπές, επιγραμματικά αναφέρουμε τα παρακάτω:

Τα σχολεία μας ,λόγω της υποχρηματοδότησης και της συνεχιζόμενης περικοπής κονδυλίων, δεν βρίσκονται σε ιδιαίτερα καλή κατάσταση. Άμεσο αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής είναι τα λιγοστά χρήματα που έρχονται στο δήμο μας για τα σχολεία, όχι μόνο να μη φτάνουν να καλύψουν λειτουργικές ανάγκες, ανάγκες σε εποπτικό υλικό, υλικοτεχνική υποδομή κτλ  αλλά να επιφορτίζονται επιπλέον οι σχολικές επιτροπές με την αποπληρωμή μεγάλου ποσού παλαιών χρεών και χρεών προς ΔΕΚΟ.

Στα σχολεία χρονίζουν φθορές (με πρόσφατες πτώσεις σοβάδων σε σχολεία), κακοτεχνίες, έλλειψη έργων συντήρησης, ασφάλειας κι επισκευής (βάψιμο εξωτερικό και εσωτερικό , διαμόρφωση αύλειων χώρων,  κλπ)  και παρά τις επαναλαμβανόμενες οχλήσεις  των διευθυντών και συλλόγων γονέων, οι σχολικές επιτροπές καταφεύγουν σε πρόχειρες λύσεις. Επίσης, έργα που έχουν ανακοινωθεί ότι θα υλοποιηθούν άμεσα παραμένουν στα χαρτιά. Τονίζουμε ακόμη , σε περιπτώσεις μεταστέγασης ή μεταφοράς  σχολικών μονάδων και νηπιαγωγείων,  την αναγκαιότητα εξεύρεσης κατάλληλων λύσεων που να εξασφαλίζουν συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας των μαθητών με παιδαγωγικούς όρους.

Βασικό δικαίωμα των παιδιών εκτός του δικαιώματος τους στη μόρφωση είναι και το δικαίωμα στην υγεία. Παιδιά και εκπαιδευτικοί εκτίθενται καθημερινά σε πλημμελή τήρηση κανόνων υγιεινής εφόσον δεν υπάρχουν τραπεζοκόμοι και καθαρίστριες με μόνιμη και σταθερή σχέση εργασίας . Σε επικοινωνία που είχαμε με το Κ.Ε.Λ.Π.Ν.Ο. και την Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας, κατόπιν κρουσμάτων λοιμωδών νοσημάτων σε σχολεία της περιοχής μας, θεωρήθηκε αυτονόητη η αυστηρή τήρηση των κανόνων υγιεινής!!!

Σε όλα τα σχολεία και νηπιαγωγεία υπάρχει έλλειψη φαρμακευτικού, αθλητικού, παιδαγωγικού υλικού. Οι συνάδελφοι των ειδικοτήτων, των τμημάτων ένταξης αλλά και των νηπιαγωγών και δασκάλων στερούνται και τα στοιχειώδη αναλώσιμα και εποπτικά υλικά όπως μελάνια, χαρτόνια, χρώματα μουσικά όργανα, χάρτες κλπ. Οι λίστες από τη Σχολική Επιτροπή αφορούν μόνο γραφική ύλη και υλικά καθαριότητας. Πολλά κομπιούτερ και φωτοτυπικά μηχανήματα είναι χαλασμένα ή παλιάς τεχνολογίας και δεν επαρκούν γεγονός που καθιστά αδύνατη τη διδασκαλία μαθημάτων. Η  τελευταία λίστα μάλιστα, που στάλθηκε στα Δημοτικά Σχολεία  είναι ύψους έως 80 € και θα αφορά προμήθεια γραφικής ύλης ως το τέλος της σχολικής χρονιάς!!! Μπορούν οι εκπαιδευτικοί να ανταποκριθούν στις ανάγκες των σύγχρονων αναλυτικών προγραμμάτων μ’ αυτά τα λιγοστά χρήματα, ενώ παράλληλα καλούνται να συμμετέχουν σε εξωσχολικές δραστηριότητες που δεν εμπίπτουν στις υποχρεώσεις τους;  Τα σχολεία χρειάζονται όλα τα χρήματα που δικαιούνται χωρίς εκπτώσεις στις ανάγκες των παιδιών και εκπ/κών (θέρμανση, κατάλληλη κτιριακή και υλικοτεχνική υποδομή, καθαριότητα κ.λ.π.). Δεν μπορεί να ψάχνουμε τον εκάστοτε χορηγό ή τους πρόθυμους γονείς που θα καλύψουν την ανεπάρκεια της πολιτείας   . Είμαστε και θα παραμείνουμε εκπαιδευτικοί. Αρνούμαστε το ρόλο του αναζητητή χορηγού και σπόνσορα Γνωρίζουμε βέβαια ότι οι εκπρόσωποι της δημοτικής αρχής, επικαλούνται πάντα την  οικονομική στενότητα για να δικαιολογήσουν την υποχρηματοδότηση των σχολικών επιτροπών και την  καλή οικονομική διαχείριση, για να ξεπληρωθούν τα χρέη της Σχολικής Επιτροπής, επικροτώντας τους καλούς  «διαχειριστές», χωρίς όμως να πιέζουν και να διεκδικούν  αύξηση της χρηματοδότησης .

Για όλα τα παραπάνω θέτουμε ένα πλέγμα διεκδικήσεων και απαιτήσεων που αφορούν την υπεράσπιση του δημόσιου σχολείου:

  • Αύξηση της χρηματοδότησης και διαγραφή παλαιότερων χρεών προς ΔΕΚΟ .
  • Απαλλαγή Φ.Π.Α για  τις συναλλαγές των σχολικών επιτροπών που αφορούν δαπάνες για προμήθεια αναλωσίμων και απαλλαγή των σχολείων από πληρωμές ΔΕΚΟ.
  • Απόδοση όλων των χρηματικών ποσών από το Υπουργείο Εσωτερικών προς τα σχολεία χωρίς μεταφορά δαπανών σε άλλες χρήσεις.
  • Υλοποίηση της δέσμευσης του Προέδρου  της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής για άμεση εφαρμογή του Νόμου σχετικά με το άνοιγμα βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού καθώς και την απόδοση ενός χρηματικού ποσού, στους Δ/ντές σχολείων και στις Προϊσταμένες Νηπιαγωγείων, για την αντιμετώπιση άμεσων δαπανών όπως άλλωστε προβλέπεται(αρθ.3 παρ. 8της Υ.Α.8440/24/2/2011).
  • Άμεση επισκευή φθορών αλλά και μόνιμος περιοδικός έλεγχος από την τεχνική υπηρεσία του δήμου, όλων των εγκαταστάσεων σε όλα τα σχολεία τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο.
  • Καθαρίστριες με σταθερή και μόνιμη σχέση εργασίας καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του Σχολείου (κι όχι συμβασιούχες απλήρωτες για μήνες) έτσι ώστε να τηρούνται οι συνθήκες υγιεινής.
  • Έγκαιρη ενημέρωση της σχολικής κοινότητας (με ανάρτηση και στην ιστοσελίδα του Δήμου)  για τις συνεδριάσεις της Σχολικής Επιτροπής προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα παρέμβασης.
  • Δημοσιοποίηση της κατανομής των χρηματικών ποσών ανά σχολείο και σε κάθε είδος αναλυτικά για την προηγούμενη σχολική χρονιά.
  • Εκπροσώπηση των εκπ/κών (μέσω του συλλογικού τους φορέα) στο Δ.Σ. της Α΄θμιας Σχολικής Επιτροπής

Γνωρίζουμε ότι χρειάζεται η συμμετοχή όλων αλλά και ο οργανωμένος αγώνας μας για να αποσπάσουμε κατακτήσεις και να υπερασπιστούμε τη δημόσια εκπαίδευση που υπηρετεί τους μαθητές και όχι το δήμο ή τις πολυεθνικές.

 

     Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

  Η   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                    Η  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                            Χήρα    Αγαθή                Παπακώστα Μαργαρίτα

 

 

 

Ημερομηνία Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  Συνάδελφοι-ισσες

Σας  ενημερώνουμε ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση ( που είναι και εκλογική για την ανάδειξη αντιπροσώπων στη Γ.Σ. της Δ.Ο.Ε.) του συλλόγου μας, έχει ορισθεί για την Τετάρτη 27 Μαΐου 2015, θεωρώντας ότι συμβάλλουμε στον καλύτερο προγραμματισμό των δραστηριοτήτων των σχολικών μονάδων. Θα αποσταλεί ενημερωτικό με διευκρινήσεις και την ημερήσια διάταξη  για την Γενική Συνέλευση.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

  Η   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                    Η  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                            Χήρα    Αγαθή                Παπακώστα Μαργαρίτα

Συμπαράσταση στο ΣΕΜΙΣΕΑ

ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΥΜΠΑΡΆΣΤΑΣΗΣ

 

 

Ο Σύλλογος Εκπ/κών Ηλιούπολης « Μ. Παπαμαύρος» εκφράζει τη συμπαράστασή του στο Σωματείο Εργαζομένων σε Μονάδες – Ιδρύματα – Σχολεία Ειδικής Αγωγής (ΣΕΜΙΣΕΑ), που οργανώνει την Πέμπτη 2 Απρίλη, στις 4 μ.μ., αγωνιστική παρέμβαση στο υπουργείο Εργασίας και διεκδικεί: Υπογραφή κλαδικής Σύμβασης Εργασίας. Άμεση καταβολή των δεδουλευμένων που οφείλονται σε εργαζόμενους. Να μη γίνει καμία μείωση μισθών και να μπει τέρμα στην εργασία με «μπλοκάκι» και στις «ελαστικές» εργασιακές σχέσεις. Να καλυφθούν άμεσα οι ανάγκες όλων των κέντρων από τον κρατικό προϋπολογισμό στην προοπτική ένταξής τους στο Δημόσιο. Κατάργηση κάθε πληρωμής από τις οικογένειες, είτε άμεσα είτε έμμεσα (δωρεές, ασφαλιστικά ταμεία κ.λπ.).

Στην κινητοποίηση καλούν η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Αναπήρων (ΣΕΑΑΝ) και ο Ενιαίος Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων ΑμΕΑ Αττικής και Νήσων. Εκφράζουν τη συμπαράστασή τους στους εργαζόμενους και καταγγέλλουν το αίσχος της απλήρωτης εργασίας. Παράλληλα, διεκδικούν την έκτακτη ενίσχυση των οικογενειών ΑμΕΑ μπροστά στο Πάσχα, τη στήριξη των ανέργων ΑμΕΑ και διαμαρτύρονται για τα «σφαγεία» των ΚΕΠΑ.

 

 

ΤΟ Δ.Σ.                                           ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ: Ι-4-15