Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Ηλιούπολης

"Μιχάλης Παπαμαύρος"

Προσωρινή Ημερήσια Διάταξη για την 84η ΓΣ , από ΔΟΕ

Για να δείτε το αρχείο της Προσωρινής Ημερήσιας διάταξης για την 84η Γενική Συνέλευση του κλάδου, πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο, μετά την σελίδα της πρόσκλησης.

Προσωρινή_Ημερήσια_Διάταξη_84ης_Γενικής_Συνέλευσης_