Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Ηλιούπολης

"Μιχάλης Παπαμαύρος"

Ενημέρωση για τα εκκαθαριστικά σημειώματα μισθοδοσίας, από Α” ΔΠΕ

Από Διεύθυνση Α” Διεύθυνσης Αθηνών

Σας ενημερώνουμε ότι η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών έθεσε σε λειτουργία εφαρμογή χορήγησης ενημερωτικών σημειωμάτων μισθοδοσίας για το προσωπικό του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α.

Η πρόσβαση στην εφαρμογή μπορεί να γίνει με τρεις τρόπους:

Α) Απευθείας από την ιστοσελίδα της Γ.Γ.Π.Σ. gsis.gr ακολουθώντας τη διαδρομή « Υπηρεσίες προς Δημόσια Διοίκηση -> Ενιαία Αρχή Πλωρωμής -> Εφαρμογή Πληροφόρησης Μισθοδοτούμενων -> Προσωποποιημένη πληροφόρηση μισθοδοτούμενων μέσω ΕΑΠ »

Β) Από την ιστοσελίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Αττικής attik.pde.sch.gr ακολουθώντας τη διαδρομή « Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες -> Επίσημη ηλεκτρονική υπηρεσία ενημερωτικών σημειωμάτων μισθοδοσίας από το Υπουργείο Οικονομικών »

Γ) Από την ιστοσελίδα της Διεύθυνσής μας dipe-a-athin.att.sch.gr ακολουθώντας τη διαδρομή « Διεύθυνση -> Μισθοδοσία προσωπικού -> Εφαρμογή Πληροφόρησης Μισθοδοτούμενων -> Προσωποποιημένη πληροφόρηση μισθοδοτούμενων μέσω ΕΑΠ »

Σε κάθε περίπτωση για την είσοδό σας στην εφαρμογή είναι απαραίτητα το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης που χρησιμοποιείτε για την υποβολή της φορολογικής σας δήλωσης.