Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Ηλιούπολης

"Μιχάλης Παπαμαύρος"

Χορήγηση Ασφαλιστικής Ικανότητας, από ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Η χορήγηση Ασφαλιστικής Ικανότητας ( η παλιά θεώρηση των βιβλιαρίων) γίνεται πλέον ηλεκτρονικά. Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε το έγγραφο του ΙΚΑ ΕΤΑΜ που ήρθε στα σχολεία και εξηγεί τις λεπτομέρειες.

AMA

Η ηλεκτρονική ιστοσελίδα στην οποία θα κάνουμε  την καταχώρηση των στοιχείων μας, ως μη πιστοποιημένοι χρήστες,  για παροχή Ασφαλιστικής Ικανότητας (εμάς αλλά και των προστατευόμενων μελών μας ) είναι:

http://www.ika.gr/gr/infopages/asfaccount/asfikan.cfm

Προσοχή, τρέχουσα ασφαλιστική περίοδος θεωρείται από 1 Μαρτίου έως τέλος Φεβρουαρίου επόμενου έτους.