Τοποθέτηση προσωρινών διευθυντών, από ΔΠΕ

Πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε τα ονόματα των προσωρινών διευθυντών στην Α” Αθήνας

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΠΕ Α ΑΘΗΝΑΣ