Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Ηλιούπολης

"Μιχάλης Παπαμαύρος"

Επιστολή συμπαράστασης 17ου Δ/Σ προς 2ο Δ/Σ

Σύλλογος  Διδασκόντων  17ου Δ.Σ. Ηλιούπολης

                                                                            Προς Σύλλογο Διδασκόντων 2ουΔ.Σ.Ηλιούπολης

Κοιν.Σύλλογο Ηλιούπολης «Μ .ΠΑΠΑΜΑΥΡΟΣ»

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Ο Σύλλογος  Διδασκόντων του σχολείου μας εκφράζει τη συμπαράστασή του και δηλώνει την αλληλεγγύη του προς το σχολείο σας , το οποίο το τελευταίο διάστημα έγινε στόχος απαράδεκτων επιθέσεων .

Οι προσπάθειες απαξίωσης ,συκοφάντησης και εκφοβισμού των σχολείων πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα από όλους μας.Στεκόμαστε δίπλα σας απαιτώντας και διεκδικώντας ένα ελεύθερο ,σύγχρονο και δημοκρατικό σχολείο.

 

   Συναδελφικά

                                                                       Ο Διευθυντής  

                                                                          Ο Σύλλογος Διδασκόντων