Η δ” δόση προς τις σχολικές επιτροπές, από ΥΠΕΣ

Στάλθηκε η δ” δόση του 2015 (Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος) των λειτουργικών δαπανών από το ΥΠΕΣ προς τους δήμους. Η δόση για την Ηλιούπολη είναι 129.430 €  για την πρωτοβάθμια αλλά και την δευτεροβάθμια.

d_dosi_2015