Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Ηλιούπολης

"Μιχάλης Παπαμαύρος"

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Εισηγείται στα κράτη – μέλη μέτρα για δουλειά έως τον τάφο!

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
Εισηγείται στα κράτη – μέλη μέτρα για δουλειά έως τον τάφο!

Μια ακόμα έκθεση που αποπνέει τη βαρβαρότητα του σάπιου εκμεταλλευτικού συστήματος και της ιμπεριαλιστικής ένωσης της ΕΕ ενέκρινε το Ευρωκοινοβούλιο.

Αντιμετωπίζοντας την αναπηρία, την ασθένεια και τη γήρανση των εργαζομένων ως ανεπίτρεπτο κόστος για την εργοδοσία αλλά και ως «χαμένες δυνατότητες» για την κερδοφορία τους, η έκθεση με τίτλο «Σχετικά με οδούς επανένταξης εργαζομένων στην ποιοτική απασχόληση μετά την ανάρρωσή τους από τραυματισμό και ασθένεια», καλεί τα κράτη – μέλη να αναπτύξουν «εργαλεία» και να εκμεταλλευτούν κονδύλια της ΕΕ για να στηρίξουν τις επιχειρήσεις στο ζήτημα της λεγόμενης εργασιακής αποκατάστασης, προτείνοντας ούτε λίγο ούτε πολύ «δουλειά έως τον τάφο» ακόμα και για περιπτώσεις ανίατων ασθενειών και βαριάς αναπηρίας!

Όπως επισημαίνεται ανάμεσα σε άλλα στο ψήφισμα, το Ευρωκοινοβούλιο «εκτιμά ότι τα κράτη – μέλη και οι εργοδότες θα πρέπει να υιοθετήσουν μια θετική και εργασιοκεντρική προσέγγιση για τους εργαζόμενους με αναπηρίες, τους εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας και εκείνους που έχουν περάσει κάποια ψυχική ή σωματική ασθένεια ή τραυματισμό, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων που έχουν διαγνωστεί με ανίατη ασθένεια, δίνοντας έμφαση στην έγκαιρη αξιολόγηση των δυνατοτήτων που εξακολουθεί να έχει το άτομο…», ενώ όλα αυτά βαφτίζονται προκλητικά «έγνοια» για την «ευεξία» των εργαζομένων που τους καλούν να δουλέψουν μέχρι τελικής πτώσης… «αν το επιθυμούν».

Στο ίδιο το κείμενο της Εκθεσης γίνεται φανερό ότι οι πολιτικές που εισηγείται δεν υπαγορεύονται απ” τις ανάγκες των αναπήρων, των αρρώστων και των ηλικιωμένων, αλλά από:

– Τις «δημογραφικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές αγορές εργασίας». Σε αυτό το πλαίσιο προτείνεται δουλειά έως τον τάφο και μάλιστα, στο όνομα της αντιμετώπισης «ηλικιακών διακρίσεων», συστήνεται στα κράτη – μέλη να προχωρήσουν σε σχετικές εκστρατείες, να διαμορφώσουν πλαίσιο πολιτικής για τη «δημιουργία ενός περιβάλλοντος που θα στηρίζει τη διαχείριση των ηλικιών και την ενεργό και υγιή γήρανση», αλλά και «να προωθήσουν μέτρα επαναπροσαρμογής και επανένταξης για τους εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας», όπως προγράμματα για την «επικαιροποίηση των δεξιοτήτων τους ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς».

Ανατριχίλα προκαλεί το σημείο της Έκθεσης όπου …επιδοκιμάζονται «πρωτοβουλίες όπως η εκστρατεία «Dying to Work»» («Πεθαίνοντας στη Δουλειά») για εργαζόμενους που έχουν διαγνωστεί με ανίατη ασθένεια, και με αναφορές όπως ότι «τα άτομα που έχουν διαγνωστεί με ανίατη ασθένεια διατηρούν το θεμελιώδες δικαίωμα στην εργασία» και ότι «τα άτομα αυτά αντιμετωπίζουν ένα ιδιαίτερο σύνολο προβλημάτων σχετικά με την εργασία τους, (…) καθώς συχνά τους απομένει λίγος χρόνος για να προσαρμοστούν στις μεταβαλλόμενες συνθήκες και για να υλοποιηθούν οι προσαρμογές του χώρου εργασίας»!

– Την ελάφρυνση του κράτους από συνταξιοδοτικές και παροχές Υγείας. Όπως λέγεται, «το μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής σε συνδυασμό με την αυξημένη μέση ηλικία συνταξιοδότησης δημιουργούν σημαντικές προκλήσεις τόσο για το σύστημα Υγείας όσο και για την αγορά εργασίας της Ευρώπης και των κρατών – μελών» και προστίθεται ότι αναζητείται ο τρόπος ώστε οι αγορές εργασίας «α) να μην θέτουν τόσους αποκλεισμούς και να ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες των ατόμων που είναι μεγαλύτερα σε ηλικία ή αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα υγείας και β) να μην είναι τόσο ευάλωτες στην απώλεια δεξιοτήτων ως αποτέλεσμα της αδράνειας στην αγορά εργασίας».

Την ίδια ώρα η Έκθεση παραδέχεται την απουσία σύγχρονων υπηρεσιών Πρόνοιας στην ΕΕ, αναφέροντας μάλιστα ότι η παροχή φροντίδας σε αναπήρους και αρρώστους γίνεται κατά 80% από μη αμειβόμενους παρόχους (π.χ. οικογένεια). Παρά ταύτα η κατεύθυνση που δίνεται είναι για πλήρη εξάλειψη των όποιων ψηγμάτων κρατικής Πρόνοιας διατηρούνται, μέσα απ” την υλοποίηση πολιτικών για την επιστροφή στη δουλειά με το πρόσχημα, όπως διατείνεται, ότι η εργασία παρέχει «οικονομική ανεξαρτησία και βελτιώνει τις συνθήκες ζωής»!

– Την κερδοφορία των επιχειρήσεων. Ενδεικτικές εξάλλου είναι οι αναφορές σε έρευνες όπως αυτή της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, που «επιβεβαιώνει ότι τα άτομα με αναπηρίες είναι αξιόλογοι εργαζόμενοι, με συγκρίσιμη παραγωγικότητα, μικρότερα ποσοστά ατυχημάτων και μεγαλύτερο χρόνο παραμονής στην ίδια θέση εργασίας σε σύγκριση με το γενικό εργατικό δυναμικό. Αποτελούν μία ανεκμετάλλευτη πηγή δεξιοτήτων (ακόμα και τεχνικών δεξιοτήτων, εάν έχουν πρόσβαση στην κατάρτιση), ταλέντου και μεταβιβάσιμων δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων τις οποίες έχουν αναπτύξει στην καθημερινότητά τους»!

Αντίστοιχες είναι και οι επισημάνσεις όπως ότι «οι οργανισμοί με μεγαλύτερη ηλικιακή ισορροπία παρουσιάζουν μικρότερη εναλλαγή προσωπικού και είναι πιο παραγωγικοί, καθώς έχουν στη διάθεσή τους περισσότερες δεξιότητες και εμπειρία (…) Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία εργαζόμενοι επιδεικνύουν μεγαλύτερη αφοσίωση στον χώρο εργασίας και μπορούν να υπερβούν σε επίδοση τους νεότερους συναδέλφους τους όσον αφορά την επίλυση προβλημάτων και τα ηγετικά χαρακτηριστικά. Επομένως, η επιστροφή στην εργασία … έχει και θετικό οικονομικό αντίκτυπο στην κοινωνία και μειώνει την εξάρτηση από τα συστήματα Κοινωνικής Ασφάλισης των κρατών – μελών»!

ΟΛΟΙ ΣΤO ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙO ΤΟΥ ΠΑΜΕ

ΟΛΟΙ ΣΤO ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙO ΤΟΥ ΠΑΜΕ

THN ΠΕΜΠΤΗ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 7ΜΜ ΣΤΗΝ ΟΜΟΝΟΙΑ

Εργαζόμενες, εργαζόμενοι, άνεργοι, συνταξιούχοι, αυτοαπασχολούμενοι

Η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για να βαφτίσει για ακόμα μια φορά «το κρέας ψάρι», εφευρίσκει καινούργιους τίτλους για τα παραμύθια που πλασάρει στον λαό όπως ««επιστροφή στην κανονικότητα» ή «τέλος των μνημονίων». Προσπαθεί να κρύψει ότι συνεχίζοντας την πολιτική των προηγούμενων κυβερνήσεων της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ, έχει συμφωνήσει σε ματωμένα πλεονάσματα μέχρι το 2060. Ότι η «ανάπτυξη» που ευαγγελίζονται πατάει στα αποκαΐδια των εργατικών και λαϊκών δικαιωμάτων, στο πετσόκομμα των μισθών, των συντάξεων, των κοινωνικών παροχών, στα χαράτσια και την φοροληστεία.

Η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί  έχει οδηγήσει την εργατική τάξη και τον λαό στα όρια της εξαθλίωσης, ενώ ταυτόχρονα απουσιάζουν πλήρως τα έργα υποδομών με αποτέλεσμα όταν βρέχει να πνιγόμαστε και όταν κάνει ζέστη να καιγόμαστε.

Η πολιτική που εφαρμόζει η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ απροκάλυπτα και ξεδιάντροπα οδηγεί τον λαό μας σε περιπέτειες για τα κέρδη μιας χούφτας εγχώριων επιχειρηματικών ομίλων.

Από τη μια διαμορφώνει χαμοζωή για την εργατική τάξη και τον λαό και από την άλλη βάζει την χώρα μας πιο βαθιά στο παιχνίδι του ελέγχου των πηγών ενέργειας και των δρόμων μεταφοράς της. Φέρνει πιο κοντά το ΝΑΤΟ απέναντι στην Ρωσία, διαλέγει στρατόπεδο κάνοντας την χώρα μας στόχο. Μας εμπλέκει πιο βαθιά στην αντιπαράθεση των μεγάλων ιμπεριαλιστικών πόλων οι οποίοι δε διστάζουν να λύσουν τις διαφορές τους με πόλεμο, καταστροφές, σκοτωμούς και ξεριζωμούς.

ΜΠΡΟΣΤΑ ΟΙ ΔΙΚΕΣ ΜΑΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΤΩΝ ΛΙΓΩΝ

Συνεχίζουμε και κλιμακώνουμε τη μάχη σε κάθε τόπο δουλειάς, σε όλους τους κλάδους, σε κάθε γειτονιά. Δεν συμβιβαζόμαστε με τη μίζερη ζωή, δεν έχουμε τίποτα άλλο να περιμένουμε. Δίνουμε τη μάχη με επίκεντρο τις σύγχρονες ανάγκες μας, κόντρα σε κυβέρνηση, κεφάλαιο, ΝΑΤΟ, ΕΕ.

Δεκάδες σωματεία και χιλιάδες εργαζόμενοι στην χώρα δίνουν τον αγώνα για συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Συνεχίζεται η συσπείρωση ενάντια στους πλειστηριασμούς, συνεχίζεται η μάχη για πλήρη και σταθερή εργασία απέναντι στις μεσαιωνικές συνθήκες εργασίας που επικρατούν, για την νομοθετική κατοχύρωση της Κυριακάτικης Αργίας, για την ανάκτηση των απωλειών σε συντάξεις – κοινωνικές παροχές.

ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ ΜΕ ΤΑ ΨΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΑΤΕΣ ΤΟΥΣ

Έχουμε πλέον την πείρα και είναι πολυετής, δεν μπορούν να μας κοροϊδέψουν. Τέρμα πια στα ψέματα κυβέρνησης ΕΕ και των κομμάτων της πλουτοκρατίας.

Απαιτούμε και Δυναμώνουμε τον διεκδικητικό αγώνα για:

o    Αυξήσεις στους μισθούς, στις συντάξεις, στις κοινωνικές παροχές.

o    Κατάργηση όλων των αντεργατικών αντιλαϊκών νόμων και των 3 μνημονίων.

o    Επαναφορά, υποχρεωτικότητα των ΣΣΕ! Κανένας εργαζόμενος κάτω από τα 751 ευρώ.

o    Νομοθετική κατοχύρωση της Κυριακάτικης αργίας.

o    Κανένας πλειστηριασμός πρώτης κατοικίας.

o    Κάτω οι φόροι – να πληρώσει το μεγάλο κεφάλαιο. Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ, των χαρατσιών, της φοροληστείας.

o    Κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου.

o    Να γίνουν προσλήψεις στα δημόσια Νοσοκομεία, στα σχολεία,στους ΟΤΑ, μόνιμων πλήρους απασχόλησης εκπαιδευτικών και υγειονομικών όλων των ειδικοτήτων.

o    Απαιτούμε υποδομές εδώ και τώρα, αντισεισμικής, αντιπλημμυρικής και αντιπυρικής θωράκισης για να μην πνιγόμαστε με την πρώτη βροχή να μην καιγόμαστε το καλοκαίρι. Απαιτούμε συνθήκες ζωής και δουλειάς με βάση την εποχή μας, τις σύγχρονες ανάγκες μας!

o    Δεν ανεχόμαστε να γίνει η χώρα μας αεροπλανοφόρο για επεμβάσεις. Δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα με τους γείτονες λαούς. Έχουμε τα ίδια προβλήματα, τις ίδιες ανησυχίες, τις ίδιες ανάγκες.

 

ΟΛΟΙ ΣΤO ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙO ΤΟΥ ΠΑΜΕ

THN ΠΕΜΠΤΗ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 7ΜΜ ΣΤΗΝ ΟΜΟΝΟΙΑ