Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Ηλιούπολης

"Μιχάλης Παπαμαύρος"

Συνταξιοδοτήσεις , Εκκαθαριστικά

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

—–

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. A΄ ΑΘΗΝΑΣ

—–

 

 

Αθήνα, 02-05-2012

Αρ.πρωτ.: ΔΥ

 

Ταχ.Δ/νση    : Δώρου 9Τ.Κ.              : 104 32 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες: Γ.Βλασσοπούλου, Β.Νίνος

Τηλέφωνο    : 210.5237.726

Fax               : 210.5222.568

e-mail           : mail@dipe-a-athin.att.sch.gr

ΠΡΟΣ: 

 

 

ΚΟΙΝ.

Τους εκπαιδευτικούς όλων των δημόσιων σχολικών μονάδων της Δ/νσης Π.Ε. Α΄ Αθηνών 

 

 

 

 

 

                        ΘΕΜΑ: « Ενημέρωση εκπαιδευτικών »

 

 

Παρακαλούμε τους Διευθυντές και τις Προϊσταμένες των Σχολικών Μονάδων της Δ/νσής  μας να ενημερώσουν το εκπαιδευτικό προσωπικό για τα παρακάτω:

1) Μόνιμοι εκπαιδευτικοί οργανικά ανήκοντες στη Δ/νσή μας:

Όσοι έχουν αποφασίσει ή προτίθενται να παραιτηθούν από την υπηρεσία να επικοινωνήσουν μέχρι τις 31 Μαΐου 2012 με τον εκκαθαριστή.

(υποβολή 1ης παραίτησης από 22 Ιουνίου έως και 10 Ιουλίου 2012 – 2η παραίτηση μετά από 15 ημέρες ή παρέλευση άπρακτου ΜΗΝΑ))

2) Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί τακτικού προϋπολογισμού & ΕΣΠΑ:

Να διατηρήσουν μέχρι το τέλος του έτους τους λογαριασμούς τους στην  Τράπεζα που μας έχουν δηλώσει και να αναζητήσουν από την υπηρεσία μας τον Απρίλιο 2013 τη βεβαίωση αποδοχών τους για την εφορία.

3) Μόνιμοι & αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που κατά το 2011 μισθοδοτήθηκαν από τη Δ/νση ή τα Γραφεία της Α΄ Αθηνών:

Τα εκκαθαριστικά για την εφορία θα είναι διαθέσιμα την επόμενη εβδομάδα.

 

 

Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης