Διαδικασίες για νομική ακύρωση των μετακινήσεων , από ΔΟΕ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ

ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΩΣ «ΠΛΕΟΝΑΖΟΝΤΩΝ»

 

                Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. υλοποιώντας την από 22/9/2013 απόφασή του περί νομικής αντιμετώπισης της διαδικασίας με την οποία εκπαιδευτικοί που ήταν στη διάθεση των ΠΥΣΠΕ ή είχαν θεωρηθεί ως υπεράριθμοι (με βάση το από 9/9/2013 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ με το οποίο απομακρύνθηκαν δάσκαλοι από τα Ολοήμερα τμήματα) μετακινήθηκαν με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης σε άλλο ΠΥΣΠΕ  της Περιφέρειας, σας αποστέλλει δυο φόρμες που πρέπει να συμπληρωθούν από τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς.

α) Αίτηση χορήγησης αντιγράφων της πράξης τοποθέτησης εκπαιδευτικού, την οποία οι εκπαιδευτικοί θα καταθέσουν στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

β) Ενημερωτικό Σημείωμα Εκπαιδευτικού το οποίο μαζί με τα δικαιολογητικά που είναι απαραίτητα θα κατατεθούν στους τοπικούς Συλλόγους ώστε αυτοί με τη σειρά τους να το προωθήσουν στη Δ.Ο.Ε.

Τα έγγραφα αυτά θα χρησιμοποιηθούν ώστε να συνταχθούν οι αιτήσεις αναστολής της απόφασης για τη μετακίνηση των εκπαιδευτικών.

Σχετικά με τα δικαιολογητικά, πρέπει να διευκρινιστεί ότι τα αντίγραφα δανειακών συμβάσεων, οικονομικών υποχρεώσεων  ή ιατρικών βεβαιώσεων   ζητούνται ώστε να τεκμηριωθεί πληρέστερα η ζημία την οποία υφίστανται οι εκπαιδευτικοί (και η προσκόμισή τους είναι προαιρετική).

Είναι αυτονόητο ότι με βάση τα νέα δεδομένα που δημιουργούνται από την τοποθέτηση αναπληρωτών μέσω ΕΣΠΑ στα ολοήμερα σχολεία, η Δ.Ο.Ε. θεωρεί απαράδεκτο το να προβεί η διοίκηση σε νέες μετακινήσεις μόνιμων εκπαιδευτικών ως «πλεοναζόντων» .

Σε κάθε περίπτωση που  συμβεί κάτι τέτοιο,  εκπαιδευτικοί που, τυχόν, μετακινηθούν θα πρέπει να κάνουν και αυτοί τις ενέργειες που περιγράφονται στο κείμενο ώστε να επιδιώξουμε την ακύρωση της μετακίνησής τους και με ένδικα μέσα.

Διευκρινίζουμε επίσης ότι τα έξοδα της διαδικασίας θα καλυφθούν από τη Δ.Ο.Ε.

Για να πάρετε τα έντυπα , πατήστε τους παρακάτω συνδέσμους:

Αίτηση για χορήγηση πράξης τοποθέτησης

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ