Προθεσμίες αιτήσεων για αποσπάσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Αθήνα, 26-06-2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΚΑΙ  ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

—————

ΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤ.ΕΚΠ/ΣΗΣ  Α’ ΑΘΗΝΑΣ

—————-

ΤΑΧ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ  : ΔΩΡΟΥ 9

Τ.Κ : 104 32,  ΑΘΗΝΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Κ.ΚΟΛΩΝΙΑΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ :     210 5232120

ΦΑΞ :                   210 5249696

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

ΓΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΝΤΟΣ  ΠΥΣΠΕ

 

 

Ανακοινώνουμε ότι, αίτηση για απόσπαση εντός ΠΥΣΠΕ μπορεί να υποβληθεί από 30/6/2014 έως 4/7/2014.

 

Η αίτηση υποβάλλεται στην Α’ Δ/νση Π.Ε Αθηνών ως εξής  :

 

  1. Από τον ενδιαφερόμενο Εκπ/κό αυτοπροσώπως

 

  1. Με εξουσιοδότηση νομίμως θεωρημένη.

 

  1. Ταχυδρομικώς με ημερομηνία κατάθεσης στο Ταχυδρομείο έως 4/7/2014

 

Επισημαίνουμε  τα εξής :

 

  1. Οι Εκπ/κοί που έχουν υποβάλλει αίτηση για μετάθεση εντός ΠΥΣΠΕ, καθώς και όσοι είναι

 

στη Διάθεση(πλην μεταταχθέντων) και τοποθετηθούν οργανικά, μπορούν

(αν το επιθυμούν)

να υποβάλλουν αίτηση απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ, μετά την ολοκλήρωση της διαδι-

 

κασίας των  μεταθέσεων εντός ΠΥΣΠΕ και εντός τριών εργασίμων ημερών.

 

  1. Συνημμένα αναρτούμε  δύο (2) έντυπα αποσπάσεων εντός ΠΥΣΠΕ ( 1 για Γενική

 

Αγωγή και 1 για Ειδική Αγωγή).

 

  1. Με την  αίτηση πρέπει να υποβληθούν και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τα

 

κριτήρια μοριοδότησης .

                                                                                             Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

                                                                                      ΤΗΣ Α’ Δ/ΣΗΣ Π.Ε ΑΘΗΝΩΝ

                                                                                                                    Τ.Σ.Υ.

                                                                                    ΔΗΜΗΤΡΑ  ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗ