Απάντηση στην εξ” αποστάσεως επιμόρφωση, από ΔΟΕ

 

ΘΕΜΑ: « Απάντηση  στην κλήση για εξ’ αποστάσεως επιμόρφωση»

 

   Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. με την απόφασή του στις 20-6-2014 (α.π.921) κάλεσε τους διευθυντές των σχολικών μονάδων να μην πάρουν μέρος στη διαδικασία της εξ’ αποστάσεως επιμόρφωσης.

Στην ίδια απόφαση αναλύθηκε και το ότι η όλη διαδικασία είναι νομικά έωλη. Επισυνάφθηκε, μάλιστα, γνωμοδότηση της νομικής συμβούλου της Δ.Ο.Ε., σύμφωνα με την οποία «οι εντολές για συμμετοχή σε επιμορφωτικές δράσεις είναι προδήλως παράνομες», επομένως «ο υπάλληλος δεν υποχρεούται να εκτελέσει την εντολή αναφέροντας παραλλήλως στο προϊστάμενο όργανο αυτού, που έδωσε την εντολή, χωρίς να αποκλείεται και ο καταλογισμός πειθαρχικών ευθυνών προς τους περιφερειακούς διευθυντές, που παρείχαν κατευθύνσεις προς τους δημοσίους υπαλλήλους, καθ’ υπαγόρευση οργάνου μη αρμοδίου και με αποστολή καθαρά συμβουλευτική.»

Απόφαση για τη μη συμμετοχή των διευθυντών σχολικών μονάδων στη διαδικασία της εξ’ αποστάσεως επιμόρφωσης πήρε και η 83η Γενική Συνέλευση του Κλάδου στις 23-6-2014.

Σε συνέχεια των παραπάνω ενεργειών, το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. σας αποστέλλει κείμενο αναφοράς που μπορούν να υποβάλλουν οι διευθυντές των σχολικών μονάδων (επισυνάπτεται κάτωθι) προς το όργανο διοίκησης που είτε τους διαβίβασε την απόφαση του Ι.Ε.Π. είτε τους κάλεσε να την υλοποιήσουν (κατά κύριο λόγο περιφερειακοί διευθυντές αλλά και σε κάποιες περιπτώσεις διευθυντές εκπαίδευσης). Το έγγραφο συντάχθηκε από τη νομική σύμβουλο της Δ.Ο.Ε. και ενισχύει με νομική τεκμηρίωση την απόφαση των διευθυντών των σχολείων να μη συμμετέχουν στην εξ’ αποστάσεως επιμόρφωση.

Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα κατατίθεται, με επίδοση από δικαστικό κλητήρα, εξώδικη δήλωση – πρόσκληση προς τον Υπουργό Παιδείας με την οποία του ζητείται να προβεί σε άμεση απόσυρση όλων των σχετικών με την εξ’ αποστάσεως επιμόρφωση εγγράφων ενώ τις αμέσως επόμενες ημέρες θα κατατεθεί μηνυτήριος αναφορά κατά παντός υπευθύνου για την όλη διαδικασία της επιμόρφωσης για την αξιολόγηση.

Το  ΔΣ της ΔΟΕ

ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΓΙΑ ΕΞ” ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

Επιμόρφωση διευθυντών και Ερωτηματολόγιο, από Αν.Κιν.

Στο διαδίκτυο κυκλοφορεί το ερωτηματολόγιο που έδωσαν στους διευθυντές των σχολικών μονάδων ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία της εξ αποστάσεως επιμόρφωσής τους.

Δώστε προσοχή στην περίπτωση 3 της σελίδας 3, ίσως δείχνει κάτι από αυτά που έρχονται για το δάσκαλο.

Ερωτηματολόγιο Επιμόρφωσης Διευθυντών

Για να δείτε το υλικό της επιμόρφωσης που δόθηκε στα στελέχη της εκπαίδευσης πατήστε στην παρακάτω ιστοσελίδα του Γ. Δημητρακόπουλου: http://www.gdimitrakopoulos.gr/

 

ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ